Jakie dokumenty przedstawić, rejestrując się jako bezrobotny?

• Autor: Dorota Kriger

Niedawno zakończyłam pracę na umowę-zlecenie. Jakie zaświadczenie przedstawić w urzędzie pracy, aby się zarejestrować jako osoba bezrobotna? Jedyny dokument, jaki posiadam, to już nieaktualna umowa-zlecenie i rachunki do niej. Czytałam, że potrzebne jest świadectwo pracy, a ja go nie mam.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jakie dokumenty przedstawić, rejestrując się jako bezrobotny?

Jakie dokumenty będą potrzebne przy rejestracji w urzędzie pracy osobie wykonującej umowę zlecenie?

Świadectwo pracy, zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy, jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i jest wydawane w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Powyższe oznacza, że osoba, która wykonuje określone czynności dla innej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie otrzyma świadectwa pracy po zakończeniu realizacji umowy.

Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorca (osoba wykonująca zlecenie) nie otrzyma żadnego dokumentu, który potwierdzałby fakt wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca może podczas rejestracji w urzędzie pracy przedstawić posiadane egzemplarze umów-zlecenia wraz z wystawionymi i zaakceptowanymi przez zleceniodawcę rachunkami. Zleceniobiorca ma prawo także wystąpić do zleceniodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o okresach wykonywania prac na podstawie umowy-zlecenia i wypłacanym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące. Zleceniodawca powinien też wystawić zleceniobiorcy zaświadczenie o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeśli takie były odprowadzane.

Zaświadczenie o odprowadzanych składkach jest szczególnie ważne, jeśli miesięczne wynagrodzenie brutto, wypłacane z tytułu realizacji umowy-zlecenia, było w kwocie równej co najmniej najniższemu wynagrodzeniu krajowemu (art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) i zleceniobiorca nie miał innych tytułów, które powodowałyby konieczność odprowadzania za niego składek na FP.

W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów urząd pracy może nie uznać okresów wykonywania umowy zlecenia wymienionych w formularzu rejestracyjnym i nie zaliczy ich do okresów, które mają wpływ na prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Zobacz też: Karta ewidencji odzieży roboczej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »