Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

• Autor: Monika Cieszyńska

Dwa dni temu złożyłem swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia i jednocześnie dałem mu L4 na czas wypowiedzenia umowy. Szef wpadł w szał, nie przyjął wypowiedzenia i zaczął straszyć mnie zwolnieniem dyscyplinarnym, oczywiście nie podpisując mojego rozwiązania umowy o pracę. Wszystko mam nagrane na telefonie. Co mam zrobić, jakie oświadczenie muszę teraz napisać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli i dla swej ważności czy skuteczności nie wymaga przyjęcia przez drugą stronę.

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny oraz czas nieokreślony. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć pod warunkiem, że została ona zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Z upływem okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Zobacz też: Niezachowanie okresu wypowiedzenia przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w każdym czasie (także w czasie usprawiedliwionej nieobecności) i nie ma obowiązku wskazywania przyczyny, z powodu której dokonuje wypowiedzenia. Tym samym nie ma znaczenia, czy wypowiedzenie dokonane przez pracownika jest zasadne.

Krzysztof Kolasiński w publikacji „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (Toruń 1997, s. 147) stwierdził: „Ograniczeniom swobody wypowiadania umów o pracę przez pracownika sprzeciwia się zasada wolności pracy. Wyraża ona nie tylko wolność pracownika w podjęciu decyzji o przystąpieniu do pracy, ale także o zaprzestaniu świadczenia pracy. [...] Najogólniej można stwierdzić, że przepisy o wypowiadaniu umów o pracę krępują swobodę pracodawcy w ich wypowiadaniu. Im bardziej są one rozbudowane, tym na ogół swoboda ta jest bardziej ograniczona. Nadmierne ich rozbudowanie może podważyć jednak umowny charakter obowiązku pracodawcy zatrudnienia pracownika”.

W jakiej formie powinno zostać złożone oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem?

Zgodnie z Kodeksem pracy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno zostać złożone na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Niemniej forma pisemna nie została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Stąd niezachowanie formy pisemnej samo przez się nie powoduje nieważności wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być wyraźne i jednoznaczne.

Nadto pracownik musi złożyć to oświadczenie w taki sposób, aby pracodawca mógł zapoznać się z jego treścią (wystarczy więc stworzenie pracodawcy samej możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, nie ma natomiast znaczenia, czy pracodawca rzeczywiście zapoznał się z jego treścią).

Tym samym należy uznać, iż złożone przez Pana wypowiedzenie spowoduje rozwiązanie umowy o pracę niezależnie od akceptacji (podpisu) pracodawcy, jeśli było jednoznaczne i zostało złożone pracodawcy w taki sposób, aby pracodawca mógł zapoznać się z jego treścią.

Podsumowując, jeżeli jest Pan w stanie udowodnić, iż pracodawca miał możliwość zapoznania się z Pana oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzenie za pomocą wspomnianych dowodów w postaci nagrań, to aktualnie nie musi Pan już składać żadnych dodatkowych pism. Umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca jest obowiązany wystawić Panu świadectwo pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi niezwłocznie i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »