Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-02-13

Dwa dni temu złożyłem swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia i jednocześnie dałem mu L4 na czas wypowiedzenia umowy. Szef wpadł w szał, nie przyjął wypowiedzenia i zaczął straszyć mnie zwolnieniem dyscyplinarnym, oczywiście nie podpisując mojego rozwiązania umowy o pracę. Wszystko mam nagrane na telefonie. Co mam zrobić, jakie oświadczenie muszę teraz napisać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieprzyjęcie przez szefa wypowiedzenia o umowy pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli i dla swej ważności czy skuteczności nie wymaga przyjęcia przez drugą stronę.

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny oraz czas nieokreślony. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć pod warunkiem, że została ona zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Z upływem okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w każdym czasie (także w czasie usprawiedliwionej nieobecności) i nie ma obowiązku wskazywania przyczyny, z powodu której dokonuje wypowiedzenia. Tym samym nie ma znaczenia, czy wypowiedzenie dokonane przez pracownika jest zasadne.

Krzysztof Kolasiński w publikacji „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (Toruń 1997, s. 147) stwierdził: „Ograniczeniom swobody wypowiadania umów o pracę przez pracownika sprzeciwia się zasada wolności pracy. Wyraża ona nie tylko wolność pracownika w podjęciu decyzji o przystąpieniu do pracy, ale także o zaprzestaniu świadczenia pracy. [...] Najogólniej można stwierdzić, że przepisy o wypowiadaniu umów o pracę krępują swobodę pracodawcy w ich wypowiadaniu. Im bardziej są one rozbudowane, tym na ogół swoboda ta jest bardziej ograniczona. Nadmierne ich rozbudowanie może podważyć jednak umowny charakter obowiązku pracodawcy zatrudnienia pracownika”.

W jakiej formie powinno zostać złożone oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem?

Zgodnie z Kodeksem pracy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno zostać złożone na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Niemniej forma pisemna nie została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Stąd niezachowanie formy pisemnej samo przez się nie powoduje nieważności wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być wyraźne i jednoznaczne.

Nadto pracownik musi złożyć to oświadczenie w taki sposób, aby pracodawca mógł zapoznać się z jego treścią (wystarczy więc stworzenie pracodawcy samej możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, nie ma natomiast znaczenia, czy pracodawca rzeczywiście zapoznał się z jego treścią).

Tym samym należy uznać, iż złożone przez Pana wypowiedzenie spowoduje rozwiązanie umowy o pracę niezależnie od akceptacji (podpisu) pracodawcy, jeśli było jednoznaczne i zostało złożone pracodawcy w taki sposób, aby pracodawca mógł zapoznać się z jego treścią.

Podsumowując, jeżeli jest Pan w stanie udowodnić, iż pracodawca miał możliwość zapoznania się z Pana oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzenie za pomocą wspomnianych dowodów w postaci nagrań, to aktualnie nie musi Pan już składać żadnych dodatkowych pism. Umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca jest obowiązany wystawić Panu świadectwo pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi niezwłocznie i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy

We wrześniu zawarłam umowę z pracownikiem na czas określony do września następnego roku. Pracownica kończy 60 lat w kwietniu i w związku...

 

Czy mogę starać się o przywrócenie do pracy?

31 lipca złożyłam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślny i końcem sierpnia moja umowa o pracę wygasła. Kilka dni później (5 września)...

 

Konsekwencje za odejście z pracy nie zwracając uwagi na okres wypowiedzenia

Od 2012 roku jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W sumie pracuję już ponad 8 lat u tego pracodawcy. Jaki okres...

 

Rozwiązanie umowy przez nauczyciela po urlopie bezpłatnym

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Mam 54 lata i ponad 20 lat pracy w szkole. Obecnie przebywam na urlopie bezpłatnym (do 30.06). W tym czasie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »