Kategoria: Czas pracy
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-07-13

Jestem zatrudniona na 1/2 etatu. Ile w związku z tym powinnam przepracować godzin w miesiącu? Z moich obliczeń wychodzą mi prawie 122 godziny.

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Limity te oznaczają, ile maksymalnie może pracować pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze etatu. Osoby zatrudnione na niepełnym etacie powinny mieć wymiar czasu pracy obniżony proporcjonalnie do liczby godzin osób zatrudnionych na pełnym etacie.

Czas pracy w danym okresie rozliczeniowym – zgodnie z art. 130 § 1-21 Kodeksu pracy – ustala się w następujący sposób:

  1. należy przemnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie;
  2. następnie dodajemy do otrzymanej liczby godzin liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, pomnożonych przez 8;
  3. od otrzymanej liczby godzin odejmujemy po 8 godzin za każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela.

Nie odejmujemy czasu (w liczbie 8 godzin), jeśli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, czyli np. w wolną sobotę lub wolny poniedziałek.

Tak ustalony czas pracy w danym okresie proporcjonalnie obniżamy do wymiaru etatu obowiązującego pracownika. Przykładowo: pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu. W miesiącu, w którym czas pracy dla pełnoetatowego pracownika wynosi 160 godzin, jego wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Najłatwiej jest ustalać i rozliczać czas pracy osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli okres rozliczeniowy jest 1-miesięczny. Nieco trudniej jest, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy, nie należy wtedy analizować przepracowanego czasu w skali miesiąca, ale w skali całego okresu. Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego będzie możliwe ustalenie, czy normy czasu pracy pracownika niepełnoetatowego zostały przekroczone.

Pracodawca powinien także poinformować pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, z tego rozkładu też powinna wynikać liczba godzin do przepracowania w danym okresie (np. tygodniu, miesiącu). Rozkład czasu pracy pracodawca może zamieścić w umowie o pracę albo w harmonogramie czasu pracy.

Pracownik musi wiedzieć, w jakich dniach i przez ile godzin ma świadczyć pracę, a ponadto – zgodnie z art. 151 § 5 K.p. – z umowy o pracę powinno wynikać, jaka jest dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Pracownik niepełnoetatowy może pracować w różnych rozkładach i systemach czasu pracy, w różnych lub stałych dziennych wymiarach godzinowych. Przykładowo: pracownik zatrudniony na część etatu może w niektórych dniach tygodnia pracować przez 8 godzin, a niektóre dni mieć wolne. W takim przypadku praca przez 8 godzin dziennie nie będzie wymagała wypłaty dodatku za czas pracy w godzinach nadliczbowych, o ile zostanie to zastrzeżone w umowie.

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu może też pracować po 4 godziny dziennie, a z umowy może wynikać, iż dopiero przekroczenie np. 6 godzin pracy w ciągu dnia spowoduje konieczność po stronie pracodawcy wypłaty dodatku za czas pracy w godzinach nadliczbowych.

W celu ustalenia, ile w danym miesiącu powinien przepracować pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, należy więc przeanalizować:

  • zapisy umowy o pracę,
  • harmonogram czasu pracy, który określa rozkład czasu pracy pracownika i jego dni wolne z racji pięciodniowego tygodnia czasu pracy,
  • a także uwzględnić wymiar czasu pracy obliczony dla danego miesiąca, zgodnie z art. 130 § 1-21 Kodeksu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nadgodziny a dni wolne

Pracuję na pełen etat, a w ostatnich tygodniach pracodawca każe mi zostawać po 11-12 godzin. Chciałem mieć wolne za nadgodziny, ale przełożony chce mi wypłacić tylko premię za dodatkową pracę. Czy to zgodne z prawem?

Szkolenia poza godzinami pracy

W moim zakładzie pracy co miesiąc odbywają się krótkie „szkolenia” poza godzinami pracy. Jak powinno się liczyć nadgodziny za takie szkolenia? Jak to wyliczyć, gdy szkolenie trwa np. 15 minut?

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18. Otrzymałam pismo o ograniczeniu godzin pracy: 10/18 etatu w pierwszej i 5/18 w drugiej szkole i jestem proszona o wyrażenie zgody na obniżenie etatu do 10/18. Czy nie powinno być to do 15/18?

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki (mam skończone studia). W 2007 r. zmieniłam więc stanowisko. Obecnie dyrektor zamierza obciąć mi pensum dydaktyczne, by dać godziny matematyki nowemu nauczycielowi. Zdaniem dyrektora mam „dorobić” godziny wychowaniem fizycznym, które teoretycznie wciąż jest moim kierunkiem wiodącym. Dla mnie to niedorzeczne. Co robić?

Dni wolne w systemie 4-brygadowym

Praca w systemie 4-brygadowym. W jakim terminie trzeba oddać pracownikowi dzień wolny (np. za 15 sierpnia 2015 r.)?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »