Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-07-13

Jestem zatrudniona na 1/2 etatu. Ile w związku z tym powinnam przepracować godzin w miesiącu? Z moich obliczeń wychodzą mi prawie 122 godziny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czas pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu

Jak ustala się czas pracy w danym okresie rozliczeniowym?

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Limity te oznaczają, ile maksymalnie może pracować pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze etatu. Osoby zatrudnione na niepełnym etacie powinny mieć wymiar czasu pracy obniżony proporcjonalnie do liczby godzin osób zatrudnionych na pełnym etacie.

Czas pracy w danym okresie rozliczeniowym – zgodnie z art. 130 § 1-21 Kodeksu pracy – ustala się w następujący sposób:

  1. należy przemnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie;
  2. następnie dodajemy do otrzymanej liczby godzin liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, pomnożonych przez 8;
  3. od otrzymanej liczby godzin odejmujemy po 8 godzin za każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela.

Nie odejmujemy czasu (w liczbie 8 godzin), jeśli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, czyli np. w wolną sobotę lub wolny poniedziałek.

Tak ustalony czas pracy w danym okresie proporcjonalnie obniżamy do wymiaru etatu obowiązującego pracownika. Przykładowo: pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu. W miesiącu, w którym czas pracy dla pełnoetatowego pracownika wynosi 160 godzin, jego wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin.

Ustalenie i rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy

Najłatwiej jest ustalać i rozliczać czas pracy osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli okres rozliczeniowy jest 1-miesięczny. Nieco trudniej jest, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy, nie należy wtedy analizować przepracowanego czasu w skali miesiąca, ale w skali całego okresu. Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego będzie możliwe ustalenie, czy normy czasu pracy pracownika niepełnoetatowego zostały przekroczone.

Pracodawca powinien także poinformować pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy, z tego rozkładu też powinna wynikać liczba godzin do przepracowania w danym okresie (np. tygodniu, miesiącu). Rozkład czasu pracy pracodawca może zamieścić w umowie o pracę albo w harmonogramie czasu pracy.

Czy pracownik niepełnoetatowy może pracować w różnych dziennych wymiarach godzinowych?

Pracownik musi wiedzieć, w jakich dniach i przez ile godzin ma świadczyć pracę, a ponadto – zgodnie z art. 151 § 5 K.p. – z umowy o pracę powinno wynikać, jaka jest dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Pracownik niepełnoetatowy może pracować w różnych rozkładach i systemach czasu pracy, w różnych lub stałych dziennych wymiarach godzinowych. Przykładowo: pracownik zatrudniony na część etatu może w niektórych dniach tygodnia pracować przez 8 godzin, a niektóre dni mieć wolne. W takim przypadku praca przez 8 godzin dziennie nie będzie wymagała wypłaty dodatku za czas pracy w godzinach nadliczbowych, o ile zostanie to zastrzeżone w umowie.

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu może też pracować po 4 godziny dziennie, a z umowy może wynikać, iż dopiero przekroczenie np. 6 godzin pracy w ciągu dnia spowoduje konieczność po stronie pracodawcy wypłaty dodatku za czas pracy w godzinach nadliczbowych.

W celu ustalenia, ile w danym miesiącu powinien przepracować pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, należy więc przeanalizować:

  • zapisy umowy o pracę,
  • harmonogram czasu pracy, który określa rozkład czasu pracy pracownika i jego dni wolne z racji pięciodniowego tygodnia czasu pracy,
  • a także uwzględnić wymiar czasu pracy obliczony dla danego miesiąca, zgodnie z art. 130 § 1-21 Kodeksu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nadgodziny a dni wolne

Pracuję na pełen etat, a w ostatnich tygodniach pracodawca każe mi zostawać po 11-12 godzin. Chciałem mieć wolne za nadgodziny, ale przełożony chce mi...

 

Ograniczenie godzin pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie. Obecnie pracuję na cały etat, tj. w szkole macierzystej mam 11/18 etatu i w drugiej szkole 7/18....

 

Pensum dydaktyczne

Od 12 lat pracuję w szkole, dawniej jako nauczycielka W-F. Miałam niestety ciężki wypadek, po którym przekwalifikowałam się na nauczycielkę matematyki...

 

Dni wolne w systemie 4-brygadowym

Dni wolne w systemie 4-brygadowym

Praca w systemie 4-brygadowym. W jakim terminie trzeba oddać pracownikowi dzień wolny (np. za 15 sierpnia 2015 r.)?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »