Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-10-24

Z dniem 1 stycznia br. zostały naniesione poprawki do zakładowego Regulaminu Pracy, po zatwierdzeniu ich przez 2 działające organizacje związkowe (w tym jedna górnicza, opierająca się bezpodstawnie na układzie zbiorowym Zakładu Górniczego, z którego przepisami nie mamy nic wspólnego), opracowano tekst jednolity. Na spotkaniu związków i mojego szefa padło pytanie o to, czy przesłaliśmy nowe brzmienie regulaminu do PIP? Pytanie moje dotyczy tego, czy my jako firma zatrudniająca 120 osób, nie mająca układu zbiorowego mamy taki obowiązek? Czy pracodawca jest zobligowany po naniesieniu poprawek do powiadamiania o tym fakcie PIP, czy może Panowie Związkowcy opierają się na przepisach dot. układów zbiorowych, gdzie należy powiadamiać stosowne władze? Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualne powołanie się na stosowne przepisy, na które ja nie natrafiłam.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gdy chodzi o regulamin pracy to takiego obowiązku nie ma.

Niejasna jest jednak dla mnie kwestia układu zbiorowego pracy, na który powołują się związkowcy. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakładowego układu zbiorowego pracy powinny być konsultowane z sekcją rejestracji właściwego okręgowego inspektoratu pracy PIP. Tutaj też podlega rejestracji ZUZP a także wszystkie jego zmiany dokonywane w formie protokołów dodatkowych do układu.

Układ ponadzakładowy rejestruje minister właściwy do spraw pracy a zatem problemy z tym związane należałoby konsultować z resortem pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę – czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Pracuję w firmie, gdzie planuje się wydzielenie logistyki (odstąpienie) firmie zewnętrznej, prawdopodobnie razem z obecnymi pracownikami. Czy my, jako pracownicy,...

 

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia...

 

Ustne oddelegowanie pracownika

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie...

 

Przeniesienie w inne miejsce pracy oddalone od dotychczasowego

Jestem od 7 lat zatrudniona w sklepie. Pojawiło się ryzyko zamknięcia placówki i przeniesienia mnie w inne miejsce pracy znacznie oddalono od...

 

Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

W regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dwóch instytucji zapisano, że osobami mającymi prawo do korzystania z Funduszu są:...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »