Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy pracy na 3/4 etatu

• Autor: Dorota Kriger

Od 1 sierpnia zaczęłam pracę na 3/4 etatu. Wcześniej pracowałam tylko na umowę-zlecenie u innego pracodawcy. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Podejrzewam, że popracuję do 7. miesiąca. Jak to będzie wyglądało, jeżeli odejdę z powodu ciąży? Będzie mi się coś należało?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy pracy na 3/4 etatu

Kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Osoba ubezpieczona (np. pracownik), zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.), która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

„1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia”

– ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy).

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres urlopu macierzyńskiego i okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ustawy), które wynoszą odpowiednio:

* urlop macierzyński, udzielany zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu pracy:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie;

* dodatkowy urlop macierzyński, udzielany zgodnie z art. 1821 § 1 Kodeksu pracy:

  • w roku 2012 i 2013 – 4 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka, 6 tygodni przy narodzinach większej liczby dzieci,
  • od roku 2014 – 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 8 tygodni przy narodzinach większej liczby dzieci.

Zwolnienie chorobowe w okresie ciąży

Jeśli więc będzie Pani zatrudniona co najmniej do dnia porodu, to otrzyma Pani zasiłek macierzyński zgodnie z powyższymi przepisami.

Przypominam też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest planowanie zwolnienia lekarskiego (wyjątkiem są planowane zabiegi i operacje), a o potrzebie i zasadności skorzystania ze zwolnienia lekarskiego w związku z czasową niezdolnością do pracy danego pracownika decyduje lekarz. W przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do pracy wskutek:

  1. choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną — trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia — trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego — pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia (art. 92 § 1 Kodeksu pracy).

Po upływie okresu pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (33 lub 14 dni), nadal niezdolny do pracy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego, który również wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeśli niezdolność przypada w czasie ciąży (art. 11 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych...). Wymienione wyżej świadczenia, czyli wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłek chorobowy, przysługują ciężarnej pracownicy łącznie przez okres nie dłuższy niż 270 dni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »