Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-02-23

Od pół roku nie otrzymałam zakresu obowiązków. Pracodawca kazał napisać mi, czym zajmuję się w pracy, i oddać to jemu, ale ja nic nie dostałam. Czy i kiedy powinien dać mi taki zakres?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany „zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami”.

Zakres obowiązków powinien być ściśle powiązany z rodzajem pracy, który został uzgodniony przez pracownika i pracodawcę i określony w treści umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Powyższe oznacza, że pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien poinformować go o tym, jakie zadania pracownik ten będzie wykonywał w ramach zawartej umowy o pracę. Taki obowiązek występuje też, gdy pracodawca tymczasowo powierza pracownikowi dodatkowe, nowe obowiązki zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, czyli na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Żaden z przepisów prawa pracy nie nakłada jednak na pracodawcę obowiązku sporządzenia zakresu obowiązków w formie pisemnej – zakres obowiązków może więc być przekazany pracownikowi także w formie ustnej.

Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r. (sygn. akt I PKN 457/97, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1998/22/653), zgodnie z którym „powinność zaznajomienia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt 1 KP) może być zrealizowana również w formie informacji ustnej, której treść uwzględnia charakter pracy i skalę jej złożoności, a także wykształcenie i zawodowe doświadczenie pracownika”.

Jedynie ze względów dowodowych forma pisemna jest bardziej zalecaną formą, m.in. dlatego że pracodawca ma prawo „rozliczać” pracownika tylko z tych obowiązków, które na niego nałożył i z którymi pracownika zaznajomił.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r. (sygn. akt I PKN 428/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1999/24/791), w którym Sąd stwierdził, iż „pracownik, któremu powierza się określone stanowisko i stawia określone wymagania, powinien być oceniany z punktu widzenia wyznaczonych mu obowiązków i wymagań. Nie mogą natomiast stanowić kryterium oceny jego pracy oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie zawierając umowę o pracę i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy”.

Jeśli więc pracodawca, zatrudniając Panią, przekazał ustnie, jakie czynności i uprawnienia Pani dotyczą, to należy przyjąć, że wywiązał się ze swojego obowiązku.

Jeśli jednak w drodze dalszych ustaleń na prośbę pracodawcy zakres obowiązków został sporządzony przez Panią i pracodawca go zaakceptował, to powinien na sporządzonym dokumencie pozyskać Pani podpis o zapoznaniu się i akceptacji, a dokument powinien umieścić w Pani aktach osobowych. Pracodawca nie musi wydawać Pani kopii tego dokumentu – w standardowych przypadkach pracownik po zapoznaniu się z treścią dokumentu potwierdza jedynie ten fakt własnoręcznym podpisem oraz zobowiązuje się do wykonywania obowiązków zgodnie z przedstawionym mu zakresem. W tym przypadku zakres obowiązków sporządziła Pani samodzielnie, więc podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią to tylko formalność, szczególnie że Pani już od ponad połowy roku te obowiązki wykonuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

 

Dyscyplina w pracy

Kilka dni temu zrobiłem minutową przerwę w pracy (pracuję w myjni samochodowej, myję ręcznie pojazdy przez 8 godzin). Szef to zauważył...

 

Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie

Przed prawie dwoma laty zakończyłem pracę w pewnej firmie, gdzie wraz z jeszcze jednym pracownikiem zajmowałem się sprzedażą i obaj...

 

Zwiększenie zakresu czynności pracownika

Pracodawca przedstawił mi zmianę warunków pracy – ze stanowiska kadrowej na stanowisko magazyniera (plus ucięcie etatu). Nie otrzymałam nowego zakresu...

 

Wykonywanie innych prac niż określone na stanowisku

Zostałem zatrudniony na umowę o pracę tymczasową na 3 miesiące, na stanowisku „serwisant” – oczywiście docelowo na stałe. Liczba...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »