Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy

• Autor: Dorota Kriger

Od maja przebywam na urlopie wychowawczym (mam umowę na czas nieokreślony). Od czerwca będę z kolei pracowała u nowego pracodawcy (umowa na czas określony, 12 miesięcy, cały etat). Dzieckiem zajmie się niania. Czy takie rozwiązanie jest możliwe, bo wiem, że urlop wychowawczy przysługuje wtedy, gdy sprawuje się w pełni opiekę nad dzieckiem, a ja będę pracować? Czy muszę się zwolnić u pierwszego pracodawcy, czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy ponadto u nowego pracodawcy przysługuje mi urlop wypoczynkowy, jeżeli wykorzystałam już u dotychczasowego pracodawcy wszystkie 26 dni urlopu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy

 Czy pracownik w trakcie urlopu wychowawczego może podjąć pracę zarobkową?

Pracownik w trakcie urlopu wychowawczego może podjąć pracę zarobkową, ale tylko taką, którą da się pogodzić z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem (art. 1862 § 1 K.p.), czyli np. pracę w niepełnym wymiarze godzin u tego samego lub innego pracodawcy. Praktycznie nie jest możliwe jednoczesne sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem i świadczenie pracy w pełnym wymiarze godzin – w takiej sytuacji pracodawca będzie uprawniony do tego, aby wezwać pracownika do stawienia się do pracy we wskazanym terminie (art. 1862 § 2 K.p.). O tym, że pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie, należy niezwłocznie poinformować pracodawcę.

Podjęcie nowego zatrudnienia uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Podjęcie nowego zatrudnienia, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dzieckiem, sprawia, że dalszy pobyt na urlopie wychowawczym jest bezzasadny. W takim przypadku pracownik może – zgodnie z art. 1863 K.p. – zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie, jeśli pracodawca wyrazi zgodę, lub najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. Jeśli pracownik nie zmierza jednak wrócić do dotychczasowej pracy, ale chciałby zachować swoje stanowisko, może, po przedstawieniu pracodawcy okoliczności rezygnacji z urlopu wychowawczego, złożyć wniosek o urlop bezpłatny, jednak pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku pracownika (art. 174 § 1 K.p.).

Czy pracownik nie rezygnując z urlopu wychowawczego może wypowiedzieć umowę o pracę?

Pracownik może także (nie rezygnując z urlopu wychowawczego) wypowiedzieć umowę o pracę lub zaproponować pracodawcy porozumienie stron, prowadzące do rozwiązania dotychczasowej umowy. Urlop wychowawczy w takim przypadku zakończy się wraz z terminem zakończenia stosunku pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że na czas okresu wypowiedzenia pracodawca może – zgodnie z wcześniej przywołanym art. 1862 § 2 K.p. – wezwać pracownika do świadczenia pracy.

Jak można wywnioskować z powyższego, decyzja pracownika i dalszy rozwój sytuacji nie zależą tylko od pracownika, lecz także od woli pracodawcy. To pracodawca decyduje bowiem, czy udzieli pracownikowi urlopu bezpłatnego, zawrze z pracownikiem porozumienie stron lub wezwie z trwającego urlopu wychowawczego. W zaistniałej sytuacji proponuję przedstawienie pracodawcy analizowanych przez Panią wariantów i wspólne dokonanie wyboru jednego z nich, najlepszego dla obu stron.

Jednocześnie informuję Panią, że ponieważ wykorzystała już Pani u tego pracodawcy swój cały roczny wymiar urlopu wypoczynkowego, kolejny pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia Pani nawet jednego dnia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym. Wynika tak z art. 1551 § 2 K.p., zgodnie z którym pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »