Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wychowawczy a praca na pełen etat u innego pracodawcy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-07-05

Od maja przebywam na urlopie wychowawczym (mam umowę na czas nieokreślony). Od czerwca będę z kolei pracowała u nowego pracodawcy (umowa na czas określony, 12 miesięcy, cały etat). Dzieckiem zajmie się niania. Czy takie rozwiązanie jest możliwe, bo wiem, że urlop wychowawczy przysługuje wtedy, gdy sprawuje się w pełni opiekę nad dzieckiem, a ja będę pracować? Czy muszę się zwolnić u pierwszego pracodawcy, czy jest jakieś inne rozwiązanie? Czy ponadto u nowego pracodawcy przysługuje mi urlop wypoczynkowy, jeżeli wykorzystałam już u dotychczasowego pracodawcy wszystkie 26 dni urlopu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik w trakcie urlopu wychowawczego może podjąć pracę zarobkową, ale tylko taką, którą da się pogodzić z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem (art. 1862 § 1 K.p.), czyli np. pracę w niepełnym wymiarze godzin u tego samego lub innego pracodawcy. Praktycznie nie jest możliwe jednoczesne sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem i świadczenie pracy w pełnym wymiarze godzin – w takiej sytuacji pracodawca będzie uprawniony do tego, aby wezwać pracownika do stawienia się do pracy we wskazanym terminie (art. 1862 § 2 K.p.). O tym, że pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie, należy niezwłocznie poinformować pracodawcę.

Podjęcie nowego zatrudnienia, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dzieckiem, sprawia, że dalszy pobyt na urlopie wychowawczym jest bezzasadny. W takim przypadku pracownik może – zgodnie z art. 1863 K.p. – zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie, jeśli pracodawca wyrazi zgodę, lub najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. Jeśli pracownik nie zmierza jednak wrócić do dotychczasowej pracy, ale chciałby zachować swoje stanowisko, może, po przedstawieniu pracodawcy okoliczności rezygnacji z urlopu wychowawczego, złożyć wniosek o urlop bezpłatny, jednak pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku pracownika (art. 174 § 1 K.p.).

Pracownik może także (nie rezygnując z urlopu wychowawczego) wypowiedzieć umowę o pracę lub zaproponować pracodawcy porozumienie stron, prowadzące do rozwiązania dotychczasowej umowy. Urlop wychowawczy w takim przypadku zakończy się wraz z terminem zakończenia stosunku pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że na czas okresu wypowiedzenia pracodawca może – zgodnie z wcześniej przywołanym art. 1862 § 2 K.p. – wezwać pracownika do świadczenia pracy.

Jak można wywnioskować z powyższego, decyzja pracownika i dalszy rozwój sytuacji nie zależą tylko od pracownika, lecz także od woli pracodawcy. To pracodawca decyduje bowiem, czy udzieli pracownikowi urlopu bezpłatnego, zawrze z pracownikiem porozumienie stron lub wezwie z trwającego urlopu wychowawczego. W zaistniałej sytuacji proponuję przedstawienie pracodawcy analizowanych przez Panią wariantów i wspólne dokonanie wyboru jednego z nich, najlepszego dla obu stron.

Jednocześnie informuję Panią, że ponieważ wykorzystała już Pani u tego pracodawcy swój cały roczny wymiar urlopu wypoczynkowego, kolejny pracodawca nie będzie zobowiązany do udzielenia Pani nawet jednego dnia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym. Wynika tak z art. 1551 § 2 K.p., zgodnie z którym pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Czy można wysłać pracowników na przymusowy urlop?

Pracodawca przedstawił nam plan urlopów ze wskazaniem, że w sierpniu (od 15 do 31) wszyscy pracownicy mają mieć przymusowy urlop wypoczynkowy. Nie ma to...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »