Studia a staż pracy

• Autor: Adam Dąbrowski

Jestem nauczycielem. ZUS – po rozpatrzeniu mojego wniosku o emeryturę – odmówił mi jej przyznania z uwagi na brak wymaganego stażu pracy. Nie doliczono mi bowiem do stażu 2 lat nauki w szkole wyższej. Po dwóch latach studiów zostałem skreślony z listy studentów. Podjąłem studia zaoczne na tej samej uczelni, tym samym wydziale, tym samym kierunku i uzyskałem zaliczenie studiów i dyplom magistra. Czy ZUS miał rację nie zaliczając mi przedmiotowych dwóch lat do stażu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Okresy nieskładkowe

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) – okresami nieskładkowymi są okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów.

Oznacza to, że aby czas nauki w szkole wyższej został zaliczony do okresu nieskładkowego, muszą zostać spełnione następujące warunki: nauka musi zostać ukończona (uzyskanie dyplomu), nauka musi odbywać się na jednym kierunku. Wówczas, jako okres nieskładkowy zalicza się czas nauki według programu studiów, tj. bez względu na fakt, ile rzeczywiście trwały dane studia w indywidualnym przypadku.

Tak więc zaliczeniu podlegają okresy z góry ustalone w programie studiów np. studia 5-letnie – 5 lat okresu nieskładkowego. Dla przykładu podczas studiów 5 letnich student powtarza 2 i 3 rok, w jego wypadku studia 5-letnie trwają 7 lat, a mimo to do okresu nieskładkowego zaliczone zostaje mu 5 lat.

Zobacz też: Umowa stażowa a ZUS

Okres nauki na wyższej uczelni

W podobnej sprawie wypowiadał się już Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lutego 1994 r. (II URN 55/93), który stwierdził, że jeżeli został spełniony warunek ukończenia nauki w szkole wyższej, okresem nieskładkowym jest okres nauki na wyższej uczelni na jednym kierunku, w wymiarze określonym w programie, bez względu na to, czy ukończenie nauki, obrona pracy dyplomowej miały miejsce w czasie trwania roku akademickiego – semestru objętego programem studiów, czy też po jego ukończeniu.

W swoim pytaniu nie określił Pan dokładnie, czy ZUS zaliczył Panu okres studiów zaocznych, a nie zaliczył – poprzedzających te studia – studiów stacjonarnych. Jeśli tak było, należy uznać, iż ZUS nie popełnił błędu, ponieważ, zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu, mógł Panu zaliczyć tylko studia ukończone, w wymiarze określonym programem.

Mogło być również tak, że ZUS nie zaliczył studiów zaocznych jako okresu nieskładkowego, ponieważ w czasie studiów wykonywał Pan pracę zarobkową.

Prawo do świadczeń określonych w ustawie

Zgodnie z art. 11 cytowanej na wstępie ustawy, jeżeli okresy, o których mowa w art. 6, 7 i 10, zbiegają się w czasie, przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych w ustawie uwzględnia się okres korzystniejszy. Wykonywanie w czasie studiów pracy zarobkowej nakłada na ZUS obowiązek zaliczenie tego okresu, zamiast studiów w szkole wyższej.

Z pewnością ZUS nie może również zaliczyć samych 2 lat studiów dziennych, ponieważ został Pan z nich skreślony, co nie skutkowało ukończeniem studiów w rozumieniu art. 7 pkt 9 ustawy. Podjęcie studiów zaocznych na tym samym kierunku i na tym samym wydziale, po skreśleniu, oznacza faktyczne rozpoczęcie nowych studiów.

ZUS miałby obowiązek zaliczenia tych 2 lat studiów do okresu nieskładkowego, w sytuacji, gdy, po skreśleniu z listy studentów, zostałby Pan wpisany na listę studentów studiów zaocznych i na nich zaliczono by Panu 2 lata studiów dziennych. W efekcie studia zaoczne rozpoczęłyby się od 3 roku.

Wówczas ZUS powinien zaliczyć Panu okres nieskładkowy w wymiarze zgodnym z programem studiów, np. 5 lat gdyby studia były pięcioletnie. Oczywiście pod warunkiem, że w trakcie studiów zaocznych nie wykonywał Pan pracy zarobkowej (legalnej, oskładkowanej).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »