Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-21

Jestem zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej na umowę o pracę do końca grudnia 2013 r. Planuję zajść w ciążę i chciałam wiedzieć jakie są moje prawa. Koleżanka twierdzi, że nie przysługują na taką umowę żadne świadczenia, jak np. zasiłek macierzyński. Jak dzwonię do ZUS i PiP wszelkie informacje od nich uzyskane wskazują, że jednak jest inaczej. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Czy jak zajdę w ciążę to mogą mnie zwolnić? A jak będę musiała leżeć i iść na zwolnienie to będą mnie mogli zwolnić? Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński? Koleżanka przekonuje mnie, że agencja nie zgodzi się na przedłużenie umowy do dnia porodu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani problemu dotyczącego zajścia w ciążę, będąc pracownikiem tymczasowym wyjaśniam, że do pracowników tymczasowych stosuje się ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.). W zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami tej ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika – stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika.

W okresie ciąży może Pani iść na zwolnienie lekarskie, jeżeli stan Pani zdrowia tego wymaga. Jeżeli w trakcie trwania umowy przedstawi Pani zaświadczenie lekarskie, to nie zostanie Pani zwolniona – umowa będzie obowiązywała do dnia, do którego została zawarta (do końca grudnia 2013 roku). Do pracownicy tymczasowej, która jest w ciąży, ma zastosowanie art. 177 § 1 Kodeksu pracy, według którego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową są słabiej chronieni niż pozostali pracownicy. Dotyczy to również pracownic tymczasowych w ciąży.

Jeżeli pracownica jest w ciąży w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, to zatrudnienie nie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. W przypadku pracownicy ciężarnej wykonującej pracę tymczasową nie ma przy tym znaczenia czas trwania umowy, tak jak to jest przy umowach o pracę na okres próbny powyżej 1 miesiąca lub umów na czas określony.

Powyższe wynika wprost z art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który wskazuje, że do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży – ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Jeżeli więc przed upływem terminu, na jaki zawarto umowę o pracę tymczasową, pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, to Pani umowa o pracę nie ulegnie przedłużeniu do czasu porodu. Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie wskazanym w umowie.

Jako pracownik tymczasowy, zatrudniony w agencji pracy tymczasowej, posiada Pani status pracownika i podlega Pani ubezpieczeniom społecznym. Jako pracownik tymczasowy ma Pani prawo do zasiłku chorobowego.

Tu należy wskazać, że osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. pracownik tymczasowy) nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Okresy ubezpieczenia (zatrudnienia) sumuje się, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub jeżeli spowodowana była urlopem wychowawczym albo bezpłatnym.

Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Ponieważ jest Pani zatrudniona przez okres dłuższy niż 30 dni i jako pracownik tymczasowy podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu, to ma Pani prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego.

Po ustaniu zatrudnienia obowiązek wypłaty świadczeń przejmuje ZUS, który będzie wypłacał zasiłek do końca okresu zasiłkowego lub ewentualnego świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS będzie wypłacał zasiłek przez okres nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, jakie przypadnie po zakończeniu zatrudnienia.

Jeżeli Pani stan zdrowia będzie uzasadniał wystawienie zwolnienia lekarskiego, to może Pani przebywać na zasiłku chorobowym (przez 182 dni), a następnie na zasiłku rehabilitacyjnym – nawet do dnia porodu.

Należy przy tym pamiętać, że ciąża sama w sobie nie jest podstawą do zwolnienia lekarskiego. Podstawą są problemy zdrowotne, które powodują, że pracownica w ciąży jest niezdolna do pracy. ZUS niekiedy przeprowadza kontrole zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »