Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka

• Autor: Marta Handzlik

Moja 16-letnia córka urodziła dziecko. Za kilka dni zostanę prawnym opiekunem wnuczki jako rodzina zastępcza, dopóki córka nie skończy 18 lat. Prowadzę działalność gospodarczą. Czy należą mi się pieniądze za urlop macierzyński? Co w ogóle należy mi się z ZUS? Córka uczy się zaocznie, czy ona dostanie coś z ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka

Urlop macierzyński dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej

Odnosząc się do Pani problemu wyjaśniam, że zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia.

Warunki uzyskania zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu lub przebywanie na urlopie wychowawczym. W przepisie tym ustawodawca rozgranicza więc okres ubezpieczenia chorobowego od urlopu wychowawczego. Ten ostatni, pomimo że jest okresem zatrudnienia, nie stanowi okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (nie są w tym okresie odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe).

Córka niestety nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, gdyż nie pracuje, a zasiłek macierzyński, czy też urlop macierzyński przysługuje tylko pracownikom bądź osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Świadczenia pieniężne z opieki społecznej dla kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa

Jednakże zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441 z późn. zm.) kobiecie w ciąży lub wychowującej dziecko przysługują świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze, określone w rozporządzeniu, jeżeli:

1) dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej albo

2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej, ustalony jako iloraz dochodu rodziny przez liczbę osób w tej rodzinie,

nie przekracza miesięcznie kwoty 275 zł.

Świadczenia pieniężne, o których mowa wyżej, przysługują w okresie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka albo przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka.

Świadczenia w naturze, o których mowa w ust. 1, przysługują w okresie od narodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwóch miesięcy życia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »