Zmiana stanowiska pracy za pomocą aneksu

• Autor: Dorota Kriger

Czy zmiana stanowiska pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może odbyć się za pomocą aneksu, czy musi być to wypowiedzenie zmieniające?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmiana stanowiska pracy za pomocą aneksu

Dokonując zmian w umowie z pracownikiem, np. dotyczących rodzaju wykonywanej przez niego pracy, należy przeanalizować, czy nowe warunki zatrudnienia pracownika będą dla niego korzystne, czy też nie. Od wyniku tej analizy zależy sposób wprowadzenia zmian:

  1. porozumienie zmieniające, czyli tzw. aneks, dotyczy zmian, które nie pogorszą sytuacji pracownika i na które pracownik wyraził zgodę,
  2. wypowiedzenie zmieniające należy zastosować, kiedy warunki zatrudnienia, np. płacy, ulegną zmianie na niekorzyść pracownika.

Najprostszym sposobem przy zmianie stanowiska pracy, jeśli zmiana ta nie powoduje obniżenia wynagrodzenia, jest zastosowanie porozumienia zmieniającego.

Rozszerzając pracownikowi zakres wykonywanej pracy o nowe stanowisko, powinno się określić konkretne godziny lub dni pracy na obu stanowiskach, a także ustalić wynagrodzenie odpowiednie do każdego stanowiska. Nowy zakres obowiązków pracownika powinien być zgodny z jego kwalifikacjami lub nabytymi umiejętnościami.

Pamiętać należy także o tym, że powierzając pracownikowi stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, należy takiego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy skierować na wstępne badania lekarskie (art. 229 § 2 Kodeksu pracy).

Niezbędne jest także przeszkolenie pracownika na nowym stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie go z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (art. 2373 § 2 Kodeksu pracy)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »