Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-03-12

Czy zmiana stanowiska pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może odbyć się za pomocą aneksu, czy musi być to wypowiedzenie zmieniające?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokonując zmian w umowie z pracownikiem, np. dotyczących rodzaju wykonywanej przez niego pracy, należy przeanalizować, czy nowe warunki zatrudnienia pracownika będą dla niego korzystne, czy też nie. Od wyniku tej analizy zależy sposób wprowadzenia zmian:

  1. porozumienie zmieniające, czyli tzw. aneks, dotyczy zmian, które nie pogorszą sytuacji pracownika i na które pracownik wyraził zgodę,
  2. wypowiedzenie zmieniające należy zastosować, kiedy warunki zatrudnienia, np. płacy, ulegną zmianie na niekorzyść pracownika.

Najprostszym sposobem przy zmianie stanowiska pracy, jeśli zmiana ta nie powoduje obniżenia wynagrodzenia, jest zastosowanie porozumienia zmieniającego.

Rozszerzając pracownikowi zakres wykonywanej pracy o nowe stanowisko, powinno się określić konkretne godziny lub dni pracy na obu stanowiskach, a także ustalić wynagrodzenie odpowiednie do każdego stanowiska. Nowy zakres obowiązków pracownika powinien być zgodny z jego kwalifikacjami lub nabytymi umiejętnościami.

Pamiętać należy także o tym, że powierzając pracownikowi stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, należy takiego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy skierować na wstępne badania lekarskie (art. 229 § 2 Kodeksu pracy).

Niezbędne jest także przeszkolenie pracownika na nowym stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie go z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (art. 2373 § 2 Kodeksu pracy)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się...

 

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »