Nagana i jej wpływ na podwyżkę wynagrodzenia

Czy kara nagany wpływa na podwyżkę wynagrodzenia w pracy? Dostałem naganę w maju. Wszyscy pracownicy dostali pisemne informacje, że zwiększa się miesięczne wynagrodzenie o 350 zł. Ja takiego pisma nie dostałem, jak się upomniałem, to pracodawca powiedział, że podwyżkę dostanę dopiero, jak nagana zostanie wycofana z akt. Nagana pozbawiła mnie trzynastki i nagrody. Czy są jakieś przepisy, że kara nagany nie powinna wpływać na wynagrodzenie zasadnicze, w tym podwyżkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Nagana i jej wpływ na podwyżkę wynagrodzenia

Kara porządkowa a podwyżka

Zasadniczo kara porządkowa udzielona pracownikowi nie wpływa bezpośrednio na wysokość określonego wynagrodzenia, jednak od tej zasady istnieją wyjątki, a przede wszystkim kluczowa w tym zakresie jest wola pracodawcy. Nie wiem, czy wskazana podwyżka dotyczy premii, czy wynagrodzenia zasadniczego, jednak co do zasady nałożona kara porządkowa nie powinna mieć wpływu na udzieloną wcześniej naganę. Proszę jednak sprawdzić regulamin wewnątrz zakładu, bowiem może się zdarzyć, że taki zapis został tam zawarty i pracodawca powołuje się właśnie na ten zapis.

Co do zasady jednak udzielona nagana nie powinna mieć wpływu na przyznanie premii lub podwyżkę – która została zapewne przyznana na podstawie efektywności pracy i wykonanych rezultatów – co jest całkowicie oderwane od kary porządkowej i nie powinno się z nią łączyć. Jeżeli jednak wskazana przez Pana podwyżka stanowi rodzaj nagrody, to jej przyznanie zależy od wyłącznej woli pracodawcy – oczywiście w przypadku braku wewnątrzzakładowych regulacji.

Zapisy regulaminu

Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy, „udzielenie pracownikowi jakiejkolwiek nagrody uzależnione jest od swobodnej (niczym nieskrępowanej) decyzji pracodawcy, który oczywiście może wziąć pod uwagę, przykładowo, że dany pracownik w ostatnim czasie otrzymał naganę, a w związku z tym może nie przyznać nagrody takiemu pracownikowi. Równocześnie należy jednak zastrzec, że „Uznanie (w zakresie przyznawania nagród) nie tworzy wcale ani uprawnienia do stosowania dowolności, ani do nadużywania kompetencji, ani też – co jest oczywiste – do dyskryminowania dowolnie określonych osób czy ich grup” (wyrok SN z dnia 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 170/90.

Dlatego też wszystko zależy od rodzaju i charakteru wypłaconego świadczenia oraz unormowań wewnątrzzakładowych, które powinien Pan sprawdzić, bowiem możliwe, że wyłączają premiowanie/nagradzanie w przypadku posiadania kary porządkowej.

Proszę bowiem zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu pracy Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Dlatego też, jak wskazałam powyżej, wobec braku uregulowań wewnątrzzakładowych lub na podstawie tych właśnie przepisów pracodawca może dowolnie nagradzać i premiować pracowników. Dlatego proponuję porozmawiać z pracodawcą – gdyż istnieje możliwość szybszego usunięcia kary porządkowej z akt osobowych. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »