Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polecenia służbowe podczas L4

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-24

Od dwóch tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze jakiś czas. Pracodawca wezwał mnie do zwrotu telefonu służbowego (SMS-em). Poinformował mnie, że zna plotki o moich planach zmiany pracy – co nie jest prawdą. Zaprzeczyłam tym plotkom. Czy muszę oddać ten telefon? Czy polecenia służbowe podczas L4 są wiążące?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Polecenia służbowe podczas L4

Obowiązek zwrotu mienia na żądanie pracodawcy

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu powierzonego mu mienia niezależnie od tego, czy dochodzi do zakończenia stosunku pracy, czy stosunek ten nadal trwa. Pracownik jedynie dysponuje tym mieniem, ale nie staje się jego właścicielem i dlatego, gdy pracodawca żąda jego zwrotu pracownik nie może odmówić uzasadniając to tym, ze nie rozwiązuje przecież stosunku pracy.

Obowiązek zwrotu mienia na żądanie pracodawcy wynika z art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracownikowi powierza się mienie z obowiązkiem zwrotu. Ten obowiązek powstaje w okolicznościach określonych przez pracodawcę.

W sytuacji gdy pracodawca żąda zwrotu mienia od pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, zalecane jest, aby poinformował on o tym żądaniu pracownika odpowiednio wcześnie. Jednocześnie pracodawca powinien wskazać, w jakim miejscu i terminie pracownik ma mienie zwrócić.

Forma pisemna wezwania pracownika do zwrotu powierzonego mienia nie jest wymagana, choć ze względów dowodowych warto, aby wezwanie dokonane zostało na piśmie. Jednak wystarczy wezwanie ustne, dokonane e-mailem albo telefoniczne.

Jeżeli pracownik nie zwróci w określonym czasie mienia, wówczas pracodawca będzie miał możliwość skorzystania z innych środków dyscyplinujących, takich jak powództwo o wydanie rzeczy czy też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia mienia przez pracownika.

Podsumowując – skoro pracodawca życzy sobie, aby zwróciła Pani telefon służbowy, przebywając na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ma Pani obowiązek jego zwrotu, nawet jeśli Pani się z tym żądaniem nie zgadza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »