Kategoria: Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polecenia służbowe podczas L4

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-24

Od dwóch tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze jakiś czas. Pracodawca wezwał mnie do zwrotu telefonu służbowego (SMS-em). Poinformował mnie, że zna plotki o moich planach zmiany pracy – co nie jest prawdą. Zaprzeczyłam tym plotkom. Czy muszę oddać ten telefon? Czy polecenia służbowe podczas L4 są wiążące?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu powierzonego mu mienia niezależnie od tego, czy dochodzi do zakończenia stosunku pracy, czy stosunek ten nadal trwa. Pracownik jedynie dysponuje tym mieniem, ale nie staje się jego właścicielem i dlatego, gdy pracodawca żąda jego zwrotu pracownik nie może odmówić uzasadniając to tym, ze nie rozwiązuje przecież stosunku pracy.

Obowiązek zwrotu mienia na żądanie pracodawcy wynika z art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracownikowi powierza się mienie z obowiązkiem zwrotu. Ten obowiązek powstaje w okolicznościach określonych przez pracodawcę.

W sytuacji gdy pracodawca żąda zwrotu mienia od pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, zalecane jest, aby poinformował on o tym żądaniu pracownika odpowiednio wcześnie. Jednocześnie pracodawca powinien wskazać, w jakim miejscu i terminie pracownik ma mienie zwrócić.

Forma pisemna wezwania pracownika do zwrotu powierzonego mienia nie jest wymagana, choć ze względów dowodowych warto, aby wezwanie dokonane zostało na piśmie. Jednak wystarczy wezwanie ustne, dokonane e-mailem albo telefoniczne.

Jeżeli pracownik nie zwróci w określonym czasie mienia, wówczas pracodawca będzie miał możliwość skorzystania z innych środków dyscyplinujących, takich jak powództwo o wydanie rzeczy czy też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia mienia przez pracownika.

Podsumowując – skoro pracodawca życzy sobie, aby zwróciła Pani telefon służbowy, przebywając na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ma Pani obowiązek jego zwrotu, nawet jeśli Pani się z tym żądaniem nie zgadza.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »