Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polecenia służbowe podczas L4

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-24

Od dwóch tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze jakiś czas. Pracodawca wezwał mnie do zwrotu telefonu służbowego (SMS-em). Poinformował mnie, że zna plotki o moich planach zmiany pracy – co nie jest prawdą. Zaprzeczyłam tym plotkom. Czy muszę oddać ten telefon? Czy polecenia służbowe podczas L4 są wiążące?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu powierzonego mu mienia niezależnie od tego, czy dochodzi do zakończenia stosunku pracy, czy stosunek ten nadal trwa. Pracownik jedynie dysponuje tym mieniem, ale nie staje się jego właścicielem i dlatego, gdy pracodawca żąda jego zwrotu pracownik nie może odmówić uzasadniając to tym, ze nie rozwiązuje przecież stosunku pracy.

Obowiązek zwrotu mienia na żądanie pracodawcy wynika z art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Pracownikowi powierza się mienie z obowiązkiem zwrotu. Ten obowiązek powstaje w okolicznościach określonych przez pracodawcę.

W sytuacji gdy pracodawca żąda zwrotu mienia od pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, zalecane jest, aby poinformował on o tym żądaniu pracownika odpowiednio wcześnie. Jednocześnie pracodawca powinien wskazać, w jakim miejscu i terminie pracownik ma mienie zwrócić.

Forma pisemna wezwania pracownika do zwrotu powierzonego mienia nie jest wymagana, choć ze względów dowodowych warto, aby wezwanie dokonane zostało na piśmie. Jednak wystarczy wezwanie ustne, dokonane e-mailem albo telefoniczne.

Jeżeli pracownik nie zwróci w określonym czasie mienia, wówczas pracodawca będzie miał możliwość skorzystania z innych środków dyscyplinujących, takich jak powództwo o wydanie rzeczy czy też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia mienia przez pracownika.

Podsumowując – skoro pracodawca życzy sobie, aby zwróciła Pani telefon służbowy, przebywając na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ma Pani obowiązek jego zwrotu, nawet jeśli Pani się z tym żądaniem nie zgadza.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

Żądanie dopłaty za paliwo tankowane do TIR-a

Zwalniam się z pracy, a pracodawca żąda ode mnie dopłaty za paliwo tankowane do TIR-a, którym jeździłem. Na oko wyznaczył limit spalania,...

Zakaz nanoszenia zmian w projekcie

Jestem projektantem–architektem w pewnej firmie; pracuję na umowę. Projekt był zrobiony „na szybko”, bo klientom się spieszyło,...

Kara dla pracownika przebywającego na urlopie

Pytanie dotyczy pracownika opieki społecznej, cieszącego się od lat nienaganną opinią, który za pół roku powinien otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat...

Kara upomnienia dla pracownika

Otrzymałem karę upomnienia w pracy w związku z art. 108 § 1 K.p. – wejście na halę produkcyjną bez wymaganych środków ochrony...

Skierowanie pracownika na badanie kontrolne po chorobie

Syn (zatrudniony u pracodawcy mniej niż 6 miesięcy) przebywał na zwolnieniu lekarskim 82 dni. L-4 kończyło się w piątek i z tą datą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »