Umowa na czas określony a wymiar urlopu

• Autor: Dorota Kriger

Dzisiaj otrzymałam informację od pracodawcy na temat wymiaru urlopu. Mam umowę na czas określony na 6 miesięcy od 17 czerwca do 16 grudnia. Mam już 19 lat stażu pracy. Ponieważ podjęłam pracę na przełomie miesięcy, myślałam, że powinnam otrzymać urlop w wymiarze odpowiednim do 7 miesięcy pracy. Kadrowa uważa, że otrzymam więcej dni, jeśli przedłużą mi umowę. Kto ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Umowa na czas określony a wymiar urlopu

Co ma wymiar urlopu przysługującego w okresie zatrudnienia?

Na wymiar urlopu przysługującego w okresie zatrudnienia ma wpływ okres pozostawania w zatrudnieniu oraz wcześniejsze stosunki pracy istniejące i zakończone w danym roku kalendarzowym, należy więc stosować odpowiednie proporcje, o których mowa w art. 1551 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) o treści jak poniżej: „w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 2”.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na pkt 2, który wskazuje, jak należy naliczyć urlop u kolejnego pracodawcy, oraz na art. 1551 § 2 K.p., który mówi, że: „pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców”.

Kolejną istotną kwestią jest moment ustania poprzedniego stosunku pracy. Jeśli nastąpił on w tym samym miesiącu, co podjęcie obecnej pracy – za niepełny miesiąc (w tym przypadku za czerwiec) urlopu powinien był udzielić poprzedni pracodawca (art. 1552a § 3 K.p).

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, niepełny zaś kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 1 i 2 K.p).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »