Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły i otrzymanie zatrudnienia na cały etat

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-03-19 • Aktualizacja: 2022-09-05

Jestem nauczycielem (w danej szkole od 1998 r.), a równocześnie pełnię funkcję wicedyrektora szkoły podstawowej (od 2013 r.). Teoretycznie mam nim (zastępcą) być jeszcze dwa lata. Ze względów osobistych rozważam jednak rezygnację z funkcji od września br. W arkuszu organizacyjny na rok szkolny mam przewidziane 8 godzin matematyki. W szkole jest jeszcze czterech matematyków (trzech aktywnie działających w związkach) i każdy ma etat, ale z braku godzin łączony ze świetlicą lub dopełnieniem w innej szkole. Czy w przypadku rezygnacji z funkcji wicedyrektora mogę (mam prawo) liczyć na pełny etat? Czy dyrektor (gmina) jest obowiązany mi go zapewnić? Czy jest jakiś termin, którego powinienem dotrzymać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rezygnacji z funkcji wicedyrektora szkoły i otrzymanie zatrudnienia na cały etat

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 66 ustawy Prawo oświatowe „organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”.

Zobacz też: Powierzenie pełnienia obowiązków kierownika wzór

Etat zgodny z wymiarem zatrudnienia 

Rezygnacja ta może zostać złożona zarówno w trakcie, jak i z końcem roku szkolnego oraz nie jest uzależniona od treści zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły. Wicedyrektor, który zrezygnował w funkcji kierowniczej, po upływie okresu wypowiedzenia będzie kontynuował zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Zobowiązuje to dyrektora szkoły do przydzielenia nauczycielowi godzin zajęć z uczniami w wymiarze zgodnym z wymiarem zatrudnienia. Jeżeli dyrektor nie będzie mógł przydzielić nauczycielowi godzin zajęć zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w akcie mianowania albo umowie o pracę, będzie miał obowiązek wypłacania wynagrodzenia za przestój.

Rezygnacja nauczyciela tylko z funkcji kierowniczej

Brak możliwości dalszego korzystania ze zniżki pensum po upływie wypowiedzenia dotyczącego tylko funkcji kierowniczej nie stanowi podstawy zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. Rezygnacja z funkcji kierowniczej nie stanowi częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Rezygnacja tylko z funkcji kierowniczej nie jest także równoznaczna z rozwiązaniem stosunku pracy przez nauczyciela. 

Katalog zmian organizacyjnych uprawniających do zastosowania art. 20 i art. 22 KN jest zamknięty i nie podlega wykładni rozszerzającej. O zaistnieniu zmian organizacyjnych decydują względy obiektywne dotyczące danej szkoły, a nie decyzja nauczyciela (np. o rezygnacji z funkcji kierowniczej, o wcześniejszym powrocie z wcześniej planowanego dłuższego urlopu itp.). Rezygnacja z funkcji kierowniczej i konieczność dokonania zmiany przydziału godzin nauczycielowi lub także innym nauczycielom w ramach niezmienionej liczby godzin zajęć wynikającej z planu nauczana nie mieści się w ww. katalogu zmian organizacyjnych, uprawniających do zastosowania art. 20 i art. 22 KN. 

Wymiar zgodny z pensum lub wypłata za przestój

Słowem – należy Panu zapewnić po okresie wypowiedzenia wymiar godzin zgodny z pensum, a jeśli tych godzin nie będzie – płacić jak za przestój.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »