Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawy prawa pracy - Porady Prawne

Strona: 1


Urlop ojcowski

Od początku 2010 r. w Kodeksie pracy funkcjonują urlopy dla ojców dzieci – tzw. urlopy ojcowskie. Ojcowie mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 1 stycznia i przez kilka ostatnich miesięcy mogli już poznać zalety tego urlopu, mogąc spędzić dodatkowy czas z dzieckiem. Nadal jednak...

Umowa na okres próbny

W artykule zostały przedstawione zasady obowiązujące przy zawieraniu umów o pracę na okres próbny oraz cechy szczególne tego typu zatrudnienia.

Prawo do pierwszego urlopu – najważniejsze informacje

W artykule znajdujemy informacje o tym, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jest to pierwszy urlop pracownika.

Odprawa pośmiertna

Artykuł omawia zagadnienia związane z odprawą pośmiertną, m.in. komu z rodziny ona przysługuje, w jakiej wysokości i jak się ją oblicza.

Działalność członków Ochotniczej Straży Pożarnej a pozostawanie w stosunku pracy

Ochotnicza Straż Pożarna świadczy społecznie na terytorium Polski pomoc od blisko wieku. Dzięki swojej pracy jej członkowie wspierają działania zawodowych jednostek ratowniczych, których w skali kraju jest ciągle zbyt mało. Obecność OSP okazuje się szczególnie konieczna w...

Nieobecność pracownika w pracy spowodowana wystąpieniem nagłych zdarzeń żywiołowych

W obliczu coraz częstszego występowania na terytorium Polski nagłych zdarzeń żywiołowych takich jak powodzie, huragany, czy też intensywne ataki mrozu i śniegu, nierzadko dochodzi do sytuacji, w których pracownik, wbrew własnej woli, zmuszony jest pozostać w domu w dniu, w którym...

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej – część 2

W niniejszym artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące zakazu prowadzenia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę (c.d.).

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej – część 1

W niniejszym artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące zakazu prowadzenia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę.

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy – część 2

Tendencja do bycia bardziej konkurencyjnym często wymaga wdrażania nowoczesnych rozwiązań, nie tylko w zakresie stosowanych technologii. Coraz częściej pracodawcy, którzy chcą być konkurencyjni, korzystają także z elastycznych form zatrudniania, jedną z nich jest telepraca. Autorka...

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy – część 1

Tendencja do bycia bardziej konkurencyjnym często wymaga wdrażania nowoczesnych rozwiązań, nie tylko w zakresie stosowanych technologii. Coraz częściej pracodawcy, którzy chcą być konkurencyjni, korzystają także z elastycznych form zatrudniania, jedną z nich jest telepraca. Autorka...

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników – część 2

W artykule autorka kontynuuje omawianie zagadnień dotyczących roli pracodawcy w działaniach związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników.

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników – część 1

W niniejszym artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące roli pracodawcy w działaniach związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników.

Regulamin pracy – podstawowe informacje

W artykule omówione zostały kwestie dotyczące regulaminu pracy, który zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu pracy jest wewnętrznym aktem ustalającym porządek i organizację w zakładzie pracy oraz związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Równe traktowanie w zatrudnieniu

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące zasad niedyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu kandydatów na pracowników, pracowników obecnych i byłych.

Informacja dla pracownika o warunkach jego zatrudnienia

Każdy pracodawca, zawierając z pracownikiem umowę o pracę, jest zobowiązany, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, poinformować go o warunkach zatrudnienia, a także o uprawnieniach pracowniczych. Problematyka dotycząca zakresu informacji i terminów ich przekazania została omówiona w...

Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop niewykorzystany

Autorka przedstawia i omawia podstawowe regulacje dotyczące wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop niewykorzystany, objaśniając zarazem sposób obliczenia tych należności.

Wygaśnięcie umowy o pracę

W niniejszym artykule omówione zostały przypadki, w których wygasa umowa o pracę, a także konsekwencje takiego wygaśnięcia. Przepisy regulujące wygaśnięcie umowy o pracę znajdują się w Kodeksie pracy w oddziale 7 rozdziału II działu drugiego w artykułach od 63 do 67 włącznie.

Czas pracy w 2010 roku

Rok 2009 dobiega końca, a zatem nastał czas, kiedy większość firm dokonuje wszelkich rozliczeń i podsumowań. Dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi koniec roku to także czas planowania czasu pracy na kolejny rok. Warto więc przed początkiem nowego roku dowiedzieć się, ile...

Elementy umowy o pracę

W niniejszym artykule omówiono podstawowe elementy, jakie powinny znaleźć się w treści umowy o pracę oraz ich charakter.

Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Artykuł omawia zasady wypłacania świadczeń przysługujących osobom, które z powodu choroby, bądź z innych przyczyn, czasowo utraciły zdolność do wykonywania pracy.


Strona: 1

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »