Choroba a brak odprawy

• Autor: Dorota Kriger

Jestem obecnie na L4. Wiem, że jak wrócę do pracy, otrzymam wypowiedzenie (likwidacja stanowiska). Z Kodeksu pracy wynika, że należy mi się 2-miesięczna odprawka, gdyż pracuję więcej niż 2 lata. Pracodawca wymyślił, że osoby, które były na chorobowym tuż przed zwolnieniem, nie dostaną odprawki. Czy ma do tego prawo? Czy jest przepis, który o tym mówi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pracodawca nie ma prawa uzależnić wypłaty odprawy pieniężnej, wypłacanej w ramach grupowego zwolnienia, od tego, czy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio przez wypowiedzeniem umowy o pracę bądź przed rozwiązaniem umowy o pracę (jeśli choroba zdarzy się w trakcie wypowiedzenia).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i rozwiązuje umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, to jest zobowiązany wypłacić zwalnianemu pracownikowi odprawę pieniężną. Nie ma przepisu, który zezwoliłby pracodawcy odmówić wypłaty odprawy w sytuacji opisanej w pytaniu.

Jeśli pracodawca postąpi w taki sposób, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy i może zostać nałożona na niego kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Wysokość odprawy uzależniona jest od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Zgodnie z art. 8 wzmiankowanej ustawy pracownikowi – w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »