Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba a brak odprawy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-04-07

Jestem obecnie na L4. Wiem, że jak wrócę do pracy, otrzymam wypowiedzenie (likwidacja stanowiska). Z Kodeksu pracy wynika, że należy mi się 2-miesięczna odprawka, gdyż pracuję więcej niż 2 lata. Pracodawca wymyślił, że osoby, które były na chorobowym tuż przed zwolnieniem, nie dostaną odprawki. Czy ma do tego prawo? Czy jest przepis, który o tym mówi?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie ma prawa uzależnić wypłaty odprawy pieniężnej, wypłacanej w ramach grupowego zwolnienia, od tego, czy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio przez wypowiedzeniem umowy o pracę bądź przed rozwiązaniem umowy o pracę (jeśli choroba zdarzy się w trakcie wypowiedzenia).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i rozwiązuje umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, to jest zobowiązany wypłacić zwalnianemu pracownikowi odprawę pieniężną. Nie ma przepisu, który zezwoliłby pracodawcy odmówić wypłaty odprawy w sytuacji opisanej w pytaniu.

Jeśli pracodawca postąpi w taki sposób, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy i może zostać nałożona na niego kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Wysokość odprawy uzależniona jest od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Zgodnie z art. 8 wzmiankowanej ustawy pracownikowi – w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »