Przejście na świadczenie kompensacyjne a odprawa z tytułu likwidacji placówki

• Autor: Marta Handzlik

Mam 56 lat, 34 lata pracy w szkole, w związku z likwidacją gimnazjum mój wymiar godzin ulegnie zmniejszeniu do 13 w przyszłym roku szkolnym. W związku z tym chciałabym wiedzieć, co byłoby dla mnie najkorzystniejsze. Myślałam o przejściu na świadczenie kompensacyjne, czy w takim wypadku przysługuje mi odprawa z tytułu likwidacji placówki? Czy lepiej przejść w stan nieczynny, a potem na świadczenie kompensacyjne? W przyszłym roku miałabym we wrześniu 35 lat pracy, czy po stanie nieczynnym otrzymałabym nagrodę jubileuszową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przejście na świadczenie kompensacyjne a odprawa z tytułu likwidacji placówki

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800, z późn. zm.) użyte w ustawie określenie nauczyciel oznacza nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli określony wiek,

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3) rozwiązali stosunek pracy.

Ustalanie wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej

Przy ustalaniu wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego okresu pracy nauczycielskiej nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów:

  • urlopu dla poratowania zdrowia, 
  • pozostawania w stanie nieczynnym,
  • przebywania na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
  • służby wojskowej,
  • urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego.

Należy podkreślić, że zarówno 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, jak również 20-letni okres pracy nauczycielskiej, musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania stosunku pracy.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł między innymi w przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły
  • częściowej likwidacji szkoły lub w razie zmian organizacyjnych powodujący zmniejszenie liczby oddziałów w szkole.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odprawa z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne

Jeśli jest Pani nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie i w maju otrzyma Pani propozycję ograniczenia etatu i jej Pani nie przyjmie, to przy przejściu na świadczenie kompensacyjne od 1 września będzie Pani przysługiwała odprawa z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). Dodatkowo otrzyma Pani wtedy odprawę z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

Jeśli zdecyduje się Pani na stan nieczynny, a następnie na świadczenie, to nie otrzyma Pani odprawy, tylko przez okres stanu nieczynnego będzie Pani otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze.

Jeśli w chwili zakończenia stanu nieczynnego nie będzie Pani miała jeszcze stażu do otrzymania nagrody jubileuszowej, to nie otrzyma jej Pani przechodząc na świadczenie kompensacyjne. Gdyby przechodziła Pani na emeryturę, a do nabycia nagrody brakowałoby Pani mniej niż 12 miesięcy – otrzymałaby Pani nagrodę. Jednakże zasada ta nie dotyczy świadczenia kompensacyjnego.

Aby nie stracić na przykład prawa do odprawy i jednocześnie moc przejść na świadczenie kompensacyjne wystarczy, że otrzyma Pani wypowiedzenie z art. 20 KN.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »