Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-06-05

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i zaległym urlopie wypoczynkowym. Następnie rozpoczęłam urlop wychowawczy (bez przerwy między nimi). Od października 2013 r. chcę wrócić do pracy na zmniejszony etat. Czy po powrocie do pracy będzie przysługiwał mi roczny okres ochronny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie będzie przysługiwał Pani pełny roczny okres ochronny, o jakim mowa w art. 1868 § 1 Kodeksu pracy (K.p.). Zgodnie z tym przepisem: „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy [...]". W szczególności należy tu zwrócić uwagę na słowa: „pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego", co oznacza, że pracownik w okresie ochronnym musi mieć możliwość korzystania z urlopu wychowawczego, który maksymalnie może trwać 3 lata (art. 186 § 1 K.p.). Jeśli pracownik wykorzystał już większość urlopu wychowawczego i do wykorzystania pozostało mu mniej niż rok tego urlopu – a tak będzie w Pani przypadku, gdyż do października br. wykorzysta Pani ponad 2 i pół roku urlopu wychowawczego – pracownik taki będzie mógł korzystać z obniżonego wymiaru etatu i ochrony z nim związanej tylko przez okres równy okresowi niewykorzystanego urlopu wychowawczego.

Ponieważ okres, na który będzie Pani wnioskować o obniżenie wymiaru etatu, nie może przekraczać tego, w którym mogłaby Pani korzystać z urlopu wychowawczego, wniosek o obniżenie wymiaru etatu będzie mógł obejmować tylko część roku brakującą do pełnego wykorzystania urlopu wychowawczego, a co za tym idzie – tylko przez tę część roku będzie Pani korzystać z ochrony przed zwolnieniem. Wniosek o obniżenie wymiaru etatu należy złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca obniży wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od złożenia pisma (art. 1867 § 2 K.p.).

W czasie obowiązywania ochrony rozwiązanie umowy przez pracodawcę jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki