Służba przygotowawcza a praca

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniony w zakładzie pracy od 3 miesięcy na czas określony do końca stycznia br. i zostałem powołany do służby przygotowawczej, którą odbywam od 7 stycznia do końca kwietnia. Czy moja umowa o pracę wygasa z końcem stycznia, czy przekształca się w umowę na czas nieokreślony? Czy mam prawo wrócić do zakładu pracy po skończeniu służby w ciągu 30 dni? Czy należy mi się 2-tygodniowa odprawa pieniężna od pracodawcy z tytułu odbywania służby przygotowawczej? Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale mój zakład jest w upadłości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Służba przygotowawcza a praca

Czy poborowi są chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem?

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 461, z późn. zm.) w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

 

Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczeniu pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

 

Przepisy powyższe stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie.

 

Poborowi są chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

 

Gdyby okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pracownika.

 

Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy dotyczy umów o pracę na okres próbny. W razie bowiem upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

 

Z ochrony nie korzystają natomiast pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zawartych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, które to umowy ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w tych umowach.

Wypłacenie pracownikowi powołanemu do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odprawy pieniężnej

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi powołanemu do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odprawy pieniężnej w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Przyjmuje się, że to dwutygodniowe wynagrodzenie wynosi połowę miesięcznej kwoty wynagrodzenia. Odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej nie podlegają oskładkowaniu.

 

Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy (i to mimo upadłości), jednak umowa o pracę zakończy się dnia 31 stycznia i nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »