Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delegacja zagraniczna – czy można odmówić wyjazdu na dłuższy okres?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-06

Pracodawca chce mnie wysłać w delegację zagraniczną (Niemcy) na 3 miesiące. Gdy zawieraliśmy umowę, w ogóle o czymś takim nie było mowy. Mam określone miejsce pracy (ale to zdaje się nic nie oznacza) i chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość odmówienia tak długiego wyjazdu. Na krótsze delegacje (maks. tydzień) już jeździłem.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek się podporządkować poleceniom pracodawcy, pod warunkiem że polecenia te dotyczą wykonywanej pracy – nie są sprzeczne z obowiązującym prawem i umową o pracę.

Należy zwrócić uwagę także na to, że pracownik ma dbać o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy).

Pracodawca ma prawo polecić pracownikowi wyjazd w tzw. delegację, wyznaczając termin, czas trwania i miejsce oddelegowania oraz zakres czynności do wykonania na miejscu oddelegowania. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek zwrócić uwagę na to, czy jego polecenie służbowe, skierowane do danego pracownika, nie kłóci się z zasadami współżycia społecznego i czy może być przez tego pracownika zrealizowane.

Odmowa wykonania polecenia służbowego, takim jest np. polecenie wyjazdu służbowego, jest naruszeniem zobowiązań pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.

Jedynie pracownice w ciąży i pracownice (pracownicy) opiekujący się dzieckiem do lat 4 mogą odmówić udania się w delegację (art. 178 § 1 i § 2 Kodeksu pracy).

Bezpodstawna odmowa wyjazdu służbowego może być powodem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej wobec pracodawcy (kara upomnienia lub nagany), wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania jej bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W Pana przypadku odmowa wykonania polecenia służbowego może mieć nieprzyjemne skutki, jeśli brak podstaw do takiego postępowania. Dezorganizacja życia prywatnego, rodzinnego czy zawodowego – jeśli jest świadczona praca także dla innych pracodawców – nie jest niestety usprawiedliwieniem, które pozwoli pracownikowi odmówić realizacji obowiązku nałożonego przez pracodawcę.

Określenie miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę w tym przypadku będzie mieć znaczenie tylko w kwestii ponoszenia kosztów związanych z podróżą służbową.

Jeśli pracownik wykonuje pracę na polecenie pracodawcy poza stałym, czyli wskazanym w umowie o pracę, miejscem, to przysługują mu zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się...

 

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »