Delegacja zagraniczna - czy można odmówić wyjazdu na dłuższy okres?

• Autor: Dorota Kriger

Pracodawca chce mnie wysłać w delegację zagraniczną (Niemcy) na 3 miesiące. Gdy zawieraliśmy umowę, w ogóle o czymś takim nie było mowy. Mam określone miejsce pracy (ale to zdaje się nic nie oznacza) i chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość odmówienia tak długiego wyjazdu. Na krótsze delegacje (maks. tydzień) już jeździłem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek się podporządkować poleceniom pracodawcy, pod warunkiem że polecenia te dotyczą wykonywanej pracy – nie są sprzeczne z obowiązującym prawem i umową o pracę.

Należy zwrócić uwagę także na to, że pracownik ma dbać o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy).

Pracodawca ma prawo polecić pracownikowi wyjazd w tzw. delegację, wyznaczając termin, czas trwania i miejsce oddelegowania oraz zakres czynności do wykonania na miejscu oddelegowania. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek zwrócić uwagę na to, czy jego polecenie służbowe, skierowane do danego pracownika, nie kłóci się z zasadami współżycia społecznego i czy może być przez tego pracownika zrealizowane.

Odmowa wykonania polecenia służbowego, takim jest np. polecenie wyjazdu służbowego, jest naruszeniem zobowiązań pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.

Jedynie pracownice w ciąży i pracownice (pracownicy) opiekujący się dzieckiem do lat 4 mogą odmówić udania się w delegację (art. 178 § 1 i § 2 Kodeksu pracy).

Bezpodstawna odmowa wyjazdu służbowego może być powodem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej wobec pracodawcy (kara upomnienia lub nagany), wypowiedzenia umowy o pracę, a nawet rozwiązania jej bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W Pana przypadku odmowa wykonania polecenia służbowego może mieć nieprzyjemne skutki, jeśli brak podstaw do takiego postępowania. Dezorganizacja życia prywatnego, rodzinnego czy zawodowego – jeśli jest świadczona praca także dla innych pracodawców – nie jest niestety usprawiedliwieniem, które pozwoli pracownikowi odmówić realizacji obowiązku nałożonego przez pracodawcę.

Określenie miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę w tym przypadku będzie mieć znaczenie tylko w kwestii ponoszenia kosztów związanych z podróżą służbową.

Jeśli pracownik wykonuje pracę na polecenie pracodawcy poza stałym, czyli wskazanym w umowie o pracę, miejscem, to przysługują mu zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »