Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie

• Autor: Marta Handzlik

Jak mogę wpłynąć na dyrektora szkoły, w której uczę, aby potwierdził moje zatrudnienie przez mianowanie? Czy zwrócić się do niego pisemnie? Jak ewentualnie umotywować w piśmie, że dyrektor ma obowiązek potwierdzić moje zatrudnienie przez mianowanie? Spełniam wszystkie wymogi z Karty Nauczyciela (art. 10 pkt 5a). Dyrektor jednak tłumaczy, że starostwo mu nie zezwala zatrudniać przez mianowanie, a ja wiem, że z mocy prawa moja umowa przekształciła się już w mianowanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie

Przekształcenie się stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego – o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN. W szczególności muszą być spełnione warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN.

Na podstawie art. 10 ust. 5b KN – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Przekształcenie stosunku pracy następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą, a więc niezależnie od czynności podjętych przez pracodawcę. W sposób wyraźny ustawodawca odróżnił więc informację o przekształceniu stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN, od aktu mianowania, o którym mowa w art. 13 KN. Akt mianowania wskazuje moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z dniem w nim określonym, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu. W przypadku przekształcenia skutek nie następuje z datą wskazaną w akcie mianowania lub z dniem doręczenia tego aktu, lecz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego (art. 10 ust. 5a pkt 1 KN). Ponadto należy zauważyć, że akt mianowania jest podstawą nawiązania stosunku pracy, zaś informacja o przekształceniu nie jest źródłem nowego stosunku pracy, lecz jedynie potwierdzeniem jego zmiany (zmianą statusu prawnego).

Czy szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia że uzyskał on mianowanie z mocy prawa?

Z tego względu należy stanąć na stanowisku, że jedynym obowiązkiem, jaki obciąża dyrektora szkoły w związku z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego w trakcie zatrudnienia, jest potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy z mocy prawa w formie informacji o przekształceniu, o której mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN.

Tak zresztą orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2005r. (I PK 85/04, LEC nr 603749), zgodnie z którym uzyskanie przez nauczyciela mianowania z mocy prawa oznacza, iż jego stosunek pracy – po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 10 ust. 2 pkt 7 zdanie drugie ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela – przekształca się w stosunek pracy z mianowania; szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia, że uzyskał on mianowanie z mocy prawa.

Jednakże żaden przepis prawa nie określa, jakie konsekwencje wiążą się z odmową wydania nauczycielowi takie poświadczenia. Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że nauczycielowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do wniesienia do sądu pozwu o potwierdzenie przekształcenia się stosunku pracy w mianowanie.

Odmowa dyrektora szkoły potwierdzenia faktu przekształcenia się stosunku pracy w mianowanie

Tak więc to, że dyrektor ma zakaz zatrudniania przez mianowanie, nie ma dla Pani żadnego znaczenia. Jego obowiązkiem jest potwierdzenie faktu wynikającego z przepisów prawa. Jeśli będzie Pani odmawiał, jedynym wyjściem jest odwołanie się do sądu pracy, gdyż przepisy oświatowe nie dają Pani żadnych możliwości dochodzenia swoich racji.

Proszę więc, tak jak Pani zamierzała, napisać pismo do dyrektora z prośbą o wykonanie obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela, a więc potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy w mianowanie. W razie odmowy proszę poprosić o podanie uzasadnienia takiego działania.

Na koniec dodam jeszcze, że jeśli nawet np. za rok czy dwa dyrekcja zechce Panią zwolnić, to niezależnie od potwierdzenia będzie musiała przestrzegać przepisów odnoszących się do nauczycieli mianowanych. Jeśli tego nie zrobi – wówczas po prostu złoży Pani do sądu pozew o niewłaściwe rozwiązanie stosunku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »