Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-04-11

Jak mogę wpłynąć na dyrektora szkoły, w której uczę, aby potwierdził moje zatrudnienie przez mianowanie? Czy zwrócić się do niego pisemnie? Jak ewentualnie umotywować w piśmie, że dyrektor ma obowiązek potwierdzić moje zatrudnienie przez mianowanie? Spełniam wszystkie wymogi z Karty Nauczyciela (art. 10 pkt 5a). Dyrektor jednak tłumaczy, że starostwo mu nie zezwala zatrudniać przez mianowanie, a ja wiem, że z mocy prawa moja umowa przekształciła się już w mianowanie.

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego – o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN. W szczególności muszą być spełnione warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na podstawie art. 10 ust. 5b KN – przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Przekształcenie stosunku pracy następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą, a więc niezależnie od czynności podjętych przez pracodawcę. W sposób wyraźny ustawodawca odróżnił więc informację o przekształceniu stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN, od aktu mianowania, o którym mowa w art. 13 KN. Akt mianowania wskazuje moment nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z dniem w nim określonym, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu. W przypadku przekształcenia skutek nie następuje z datą wskazaną w akcie mianowania lub z dniem doręczenia tego aktu, lecz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego (art. 10 ust. 5a pkt 1 KN). Ponadto należy zauważyć, że akt mianowania jest podstawą nawiązania stosunku pracy, zaś informacja o przekształceniu nie jest źródłem nowego stosunku pracy, lecz jedynie potwierdzeniem jego zmiany (zmianą statusu prawnego).

Z tego względu należy stanąć na stanowisku, że jedynym obowiązkiem, jaki obciąża dyrektora szkoły w związku z uzyskaniem przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego w trakcie zatrudnienia, jest potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy z mocy prawa w formie informacji o przekształceniu, o której mowa w art. 10 ust. 5a pkt 1 KN.

Tak zresztą orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2005r. (I PK 85/04, LEC nr 603749), zgodnie z którym uzyskanie przez nauczyciela mianowania z mocy prawa oznacza, iż jego stosunek pracy – po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 10 ust. 2 pkt 7 zdanie drugie ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela – przekształca się w stosunek pracy z mianowania; szkoła ma obowiązek wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia, że uzyskał on mianowanie z mocy prawa.

Jednakże żaden przepis prawa nie określa, jakie konsekwencje wiążą się z odmową wydania nauczycielowi takie poświadczenia. Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że nauczycielowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do wniesienia do sądu pozwu o potwierdzenie przekształcenia się stosunku pracy w mianowanie.

Tak więc to, że dyrektor ma zakaz zatrudniania przez mianowanie, nie ma dla Pani żadnego znaczenia. Jego obowiązkiem jest potwierdzenie faktu wynikającego z przepisów prawa. Jeśli będzie Pani odmawiał, jedynym wyjściem jest odwołanie się do sądu pracy, gdyż przepisy oświatowe nie dają Pani żadnych możliwości dochodzenia swoich racji.

Proszę więc, tak jak Pani zamierzała, napisać pismo do dyrektora z prośbą o wykonanie obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5b ustawy Karta Nauczyciela, a więc potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy w mianowanie. W razie odmowy proszę poprosić o podanie uzasadnienia takiego działania.

Na koniec dodam jeszcze, że jeśli nawet np. za rok czy dwa dyrekcja zechce Panią zwolnić, to niezależnie od potwierdzenia będzie musiała przestrzegać przepisów odnoszących się do nauczycieli mianowanych. Jeśli tego nie zrobi – wówczas po prostu złoży Pani do sądu pozew o niewłaściwe rozwiązanie stosunku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »