Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych

• Autor: Dorota Kriger

Czym różni się rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze względów ekonomicznych od zwykłego rozwiązania umowy za porozumieniem stron? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w urzędzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych

Różnica między rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron i rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron ze względów ekonomicznych?

Różnica między rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron i rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron ze względów ekonomicznych wynika z określenia przyczyn, na podstawie których doszło do rozwiązania umowy.

Porozumienie stron to jeden z trybów rozwiązania umowy o pracę, wymieniony w art. 30 § 1 Kodeksu pracy. W tym trybie dochodzi do rozwiązania umowy o pracę wtedy, gdy obie strony zgadzają się co do zakończenia dotychczasowej współpracy – w uzgodnionym przez nie terminie, bez określania przyczyn. Rozwiązując umowę w drodze porozumienia stron, nie ma bowiem potrzeby, aby strony ujawniały swoje przyczyny, ale powinny to zrobić, gdy przyczyny występujące po stronie pracodawcy mają wpływ na uprawnienia byłego pracownika do odprawy lub zasiłku dla bezrobotnych.

Kiedy bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku?

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”.

Przepis powyższy mówi o tym, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. wtedy, gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rejestracją umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, chyba że do rozwiązania umowy w tym trybie doszło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Z przyczyn oczywistych należy domniemywać, że inicjatorem rozwiązania umowy o pracę jest w takich przypadkach pracodawca.

Zatem w sytuacji, w której pracodawca zaproponował pracownikowi rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, fakt ten powinien być odnotowany w świadectwie pracy. Tylko w takim przypadku pracownik, który wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących zakładu pracy, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w PUP.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »