Wynagrodzenie płatne z góry

• Autor: Dorota Kriger

W firmie wynagrodzenie płaci się z góry do 15. dnia danego miesiąca. Czyli dzisiaj (13 marca) poleciały wypłaty za marzec. Ale co w przypadku, kiedy w następnych dniach marca ktoś zachoruje i pójdzie na zwolnienie? Przecież wtedy wyliczenia za marzec będą w całkiem innej kwocie niż wynagrodzenie, które poszło na konto. Czy takie wynagrodzenia się koryguje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wynagrodzenie płatne z góry

Czy wynagrodzenie jest zawsze płatne z dołu?

Przepisy Kodeksu pracy, dotyczące wynagrodzenia, nakazują wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 K.p.).

Jednocześnie brak przepisu, który zabraniałby dokonywania wypłaty wynagrodzenia z góry, czyli przed świadczeniem pracy. Zakłada się wtedy, że pracownik będzie świadczył pracę w okresie, za który otrzymał wypłatę, oraz że w międzyczasie nie wydarzy się nic, co wpłynie na wysokość wynagrodzenia, należnego po wykonaniu pracy. Ponieważ w wielu przypadkach założenie to jest mylne, dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje wypłatę w kwocie wyższej niż należne wynagrodzenie. Przykładem może być tu choroba pracownika lub urlop bezpłatny. W takim przypadku pracownik jest zobowiązany zwrócić nadpłaconą część wynagrodzenia.

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 r. (I PZP 49/94, OSNAP 1995/16/202). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje prawo do otrzymanego wynagrodzenia.

Nieobecność pracownika w miesiącu za który otrzymał wynagrodzenie z góry

Stosownie zaś do art. 87 § 7 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy – pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za ten okres. Na mocy powyższego przepisu pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia za pracę to, co pracownikowi nie było należne, a co wcześniej pracodawca pracownikowi wypłacił, zgodnie z przyjętym terminem wypłaty wynagrodzeń.

Podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 91 Kodeksu pracy odliczenia zastosowane w związku z art. 87 § 7 Kodeksu pracy traktuje się jako należności, na których potrącenie nie wymaga się zgody pracownika.

Należy pamiętać, iż wypłata wynagrodzenia z góry nie zmienia faktu, że dopiero po wykonaniu pracy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z góry stanie się jego prawem.

Jeśli więc powstanie sytuacja, że po otrzymaniu wynagrodzenia (z góry) pracownik zachoruje i w efekcie wartość wynagrodzenia należnego będzie niższa, to pracodawca w kolejnym terminie wypłaty będzie mógł pomniejszyć wypłatę temu pracownikowi o nadpłacone wynagrodzenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »