Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie płatne z góry

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-03-24

W firmie wynagrodzenie płaci się z góry do 15. dnia danego miesiąca. Czyli dzisiaj (13 marca) poleciały wypłaty za marzec. Ale co w przypadku, kiedy w następnych dniach marca ktoś zachoruje i pójdzie na zwolnienie? Przecież wtedy wyliczenia za marzec będą w całkiem innej kwocie niż wynagrodzenie, które poszło na konto. Czy takie wynagrodzenia się koryguje?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy Kodeksu pracy, dotyczące wynagrodzenia, nakazują wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 K.p.).

Jednocześnie brak przepisu, który zabraniałby dokonywania wypłaty wynagrodzenia z góry, czyli przed świadczeniem pracy. Zakłada się wtedy, że pracownik będzie świadczył pracę w okresie, za który otrzymał wypłatę, oraz że w międzyczasie nie wydarzy się nic, co wpłynie na wysokość wynagrodzenia, należnego po wykonaniu pracy. Ponieważ w wielu przypadkach założenie to jest mylne, dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje wypłatę w kwocie wyższej niż należne wynagrodzenie. Przykładem może być tu choroba pracownika lub urlop bezpłatny. W takim przypadku pracownik jest zobowiązany zwrócić nadpłaconą część wynagrodzenia.

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 r. (I PZP 49/94, OSNAP 1995/16/202). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje prawo do otrzymanego wynagrodzenia.

Stosownie zaś do art. 87 § 7 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy – pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za ten okres. Na mocy powyższego przepisu pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia za pracę to, co pracownikowi nie było należne, a co wcześniej pracodawca pracownikowi wypłacił, zgodnie z przyjętym terminem wypłaty wynagrodzeń.

Podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 91 Kodeksu pracy odliczenia zastosowane w związku z art. 87 § 7 Kodeksu pracy traktuje się jako należności, na których potrącenie nie wymaga się zgody pracownika.

Należy pamiętać, iż wypłata wynagrodzenia z góry nie zmienia faktu, że dopiero po wykonaniu pracy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z góry stanie się jego prawem.

Jeśli więc powstanie sytuacja, że po otrzymaniu wynagrodzenia (z góry) pracownik zachoruje i w efekcie wartość wynagrodzenia należnego będzie niższa, to pracodawca w kolejnym terminie wypłaty będzie mógł pomniejszyć wypłatę temu pracownikowi o nadpłacone wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Cofnięcie dodatku motywacyjnego mimo umorzenia postępowania

Jestem wychowawcą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Przed dwoma laty zostałem zawieszony w czynnościach (uchybienie godności zawodu nauczyciela)...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »