Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy z przyczyn zdrowotnych

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-22

Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym z powodu przyczyn zdrowotnych. Przebywam na zwolnieniu lekarskim 182 dni z powodu notorycznego nękania mnie przez szefa SMS-ami, e-mailami i telefonami w moim czasie wolnym od pracy (po pracy, w niedziele i święta). Proszę o pomoc w sformułowaniu wypowiedzenia, tak by pracodawca nie utrudniał i zgodził się na rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nie zamierzam udowadniać mobbingu w sądach pracy, pragnę tylko jak najszybciej zakończyć ten rozdział.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 30 § 1 Kodeksu pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Na pierwszym miejscu w katalogu sposobów rozwiązania umowy o pracę umieszczono porozumienie stron, a więc czynność prawną składającą się z dwóch zgodnych oświadczeń woli stron stosunku pracy ukierunkowanych na rozwiązanie umowy. Jest to zatem w istocie umowa rozwiązująca stosunek pracy. Można zakładać, że takie właśnie ulokowanie porozumienia rozwiązującego w komentowanym przepisie świadczy o traktowaniu go przez ustawodawcę jako preferowanego sposobu zakończenia umowy, biorąc zwłaszcza pod uwagę to, że ma ono charakter bezkonfliktowy. Trzeba przy tym podkreślić, że pracownik i pracodawca decydują w tym przypadku wspólnie nie tylko o samym rozwiązaniu umowy o pracę, ale również o warunkach tego rozwiązania.

Bez zachowania okresu wypowiedzenia może Pan zakończyć umowę tylko na mocy porozumienia stron.

Może Pan obecnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – 3 miesiące, bez podawania przyczyny, bez oczekiwania na zgodę pracodawcy – i nie pracować, a ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny.

Może Pan także zakończyć leczenie, ale lekarz medycyny pracy może Pana uznać za niezdolnego pracy – a pracodawca nie może Pana dopuścić do pracy – zasadniczo musi Pana zwolnić.

Jakiekolwiek inne oświadczenie z Pana strony, jednostronnie próbujące zakończyć stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia albo ww. warunków, będzie potraktowane jako porzucenie pracy, i skutkować może roszczeniem odszkodowawczym ze strony pracodawcy i niekorzystnym wypisem w świadectwie, uniemożliwiającym pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 6 miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki