Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

• Autor: Marta Handzlik

Mam zapytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli. Od września zamierzam pracować jako nauczyciel chemii w szkole publicznej. Mam wykształcenie wyższe (magister inżynier) i jestem w trakcie studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego (rok za mną, pół roku jeszcze przede mną). Zatrudnienie ma mieć wymiar 4/18 etatu. Do realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego wymagane jest co najmniej 9/18. Jednak staram się o zatrudnienie w innej szkole w wymiarze 8/18. W związku z tym, sumując, miałabym 12/18 i mogłabym realizować staż. Moje pytanie: jaką umowę zawrzeć z dyrektorem szkoły, gdzie mam 4/18, żeby w przypadku dostania pracy w drugiej szkole moc realizować staż zawodowy? Czy na umowę-zlecenie mogę być zatrudniona i na umowę o pracę na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Zatrudnienie umożliwiające odbycie stażu na nauczyciela kontraktowego

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Warunkiem rozpoczęcia stażu jest nie tylko zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, ale także posiadanie odpowiednich kwalifikacji, w tym tych odnośnie przygotowania pedagogicznego.

Zobacz też: Czy będąc na stażu można podjąć inną pracę

Zobowiązanie się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa wyżej, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Aby rozpocząć staż, musi Pani na dzień 1 września być zatrudniona na co najmniej 1/2 etatu. Zgodnie z art. 22 ust. 3 KN – do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1.W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

Słowem, jeśli dyrektor szkoły, w której ma Pani być zatrudniona na 4/18, nie ma innego nauczyciela (z kwalifikacjami) może Panią zatrudnić na jeden rok szkolny. Jeśli w tym czasie znajdzie Pani zatrudnienie na co najmniej 5/18 – może Pani rozpocząć staż, ale musi Pani w międzyczasie uzyskać kwalifikacje.

Zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy zamiast KN

Jeśli nie będzie Pani w stanie rozpocząć stażu, bo nie znajdzie Pani drugiego zatrudnienia, dyrektor może Panią zatrudnić na podstawie przepisów prawa oświatowego (dawniej systemu oświaty). W takim wypadku jest Pani traktowana jak nie-nauczyciel i zatrudniana jest Pani na podstawie Kodeksu pracy i nie może Pani rozpocząć stażu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »