Premia dla pracownika na urlopie wypoczynkowym

• Autor: Marta Handzlik

Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma wypłacane dodatkowe składniki wynagrodzenia w tym prowizję od sprzedaży własnej (indywidualnej) 5% brutto od obrotów netto klientów wypłacaną za okres miesiąca. W momencie, kiedy pracownik jest na urlopie wypoczynkowym czy na L-4, klient realizuje zamówienie, co wpływa później na % prowizji dla pracownika, co za tym idzie, należy się ona pracownikowi zarówno za czas przebywania na urlopie wypoczynkowym, jak i na zwolnieniu lekarskim, ponieważ w tym czasie klienci realizują zamówienia. W miesiącu minionym pracownik przebywał 5 dni na urlopie wypoczynkowym. Czy taka prowizja od sprzedaży wchodzi do podstawy naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to czy taką prowizję należną za miesiąc poprzedni należy wypłacić w pełnej wysokości – jaka naliczyła mu się nawet na urlopie, czy może należy ją pomniejszyć o czas urlopu wypoczynkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Premia dla pracownika na urlopie wypoczynkowym

Zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

Szanowna Pani Edyto

Zgodnie z art. 172 ustawy Kodeks pracy za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

 

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop określa rozporządzenie urlopowe, które w § 6 wymienia świadczenia wyłączone z podstawy ustalania wynagrodzenia urlopowego. W myśl powołanego przepisu przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop nie uwzględnia się:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Czy należy uwzględnić prowizję przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego?

Prowizje otrzymywane przez pracowników nie należą do żadnej z ww. kategorii, wobec czego nie ma możliwości wyłączenia ich z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop. Stanowią one zmienny składnik wynagrodzenia, gdyż przysługują pracownikom za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, ale w zróżnicowanej wysokości.

Zgodnie z rozporządzeniem zmienne składniki wynagrodzenia- a wiec i prowizja- przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, należy uwzględniać przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości takich składników wynagrodzenia, można je uwzględniać przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Podsumowując – prowizja taka, o jakiej mowa w pytaniu, wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego, gdyż nie została ona wyłączona w przepisach rozporządzenia.

Skoro prowizja wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego, to za dni urlopu należy wypłacić wynagrodzenie, jakie wyjdzie nam ze średniej, a za pozostałe dni miesiąca należną pracownikowi prowizję, którą w danym miesiącu wypracował.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »