Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem żołnierzem zawodowym. Niedawno wypowiedziałem stosunek pracy. Czy wojskowa komisja lekarska orzekając, że jestem niezdolny do zawodowej służby w trakcie mojego 6-miesięcznego wypowiedzenia może mnie zwolnić wcześniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwolnienie żołnierza w czasie trwania wypowiedzenia

Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia to jeszcze okres służby zawodowej, dlatego też zwolnienie żołnierza w czasie trwania wypowiedzenia jest dopuszczalne (a niekiedy nawet obligatoryjne) w razie zajścia określonych przesłanek.

Zgodnie z art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593) żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją, którą Pan będzie mógł zaskarżyć.

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej z powodu orzeczenia niezdolności do służby następuje z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o niezdolności do służby stała się ostateczna (art. 115 ust. 2 ww. ustawy). Nadto dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdza fakt zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej rozkazem personalnym, wydanym do celów ewidencyjnych (art. 115 ust. 3 ww. ustawy). Warto mieć na uwadze, iż ww. rozkaz nie stanowi decyzji administracyjnej. Rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby wojskowej z uwagi na ustalenie przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby żołnierza zawodowego wydawany jest w celach porządkowych, ewidencyjnych. Potwierdza on jedynie to, co nastąpiło z mocy samego prawa.

Tym samym, jeśli decyzja o Pana zwolnieniu z powodu niezdolności do służby stałaby się ostateczna przed upływem okresu wypowiedzenia, to będzie Pan musiał odejść prędzej ze służby.

Zobacz też: Wypowiedzenie z wojska

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »