Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-07-10

Jestem żołnierzem zawodowym. Niedawno wypowiedziałem stosunek pracy. Czy wojskowa komisja lekarska orzekając, że jestem niezdolny do zawodowej służby w trakcie mojego 6-miesięcznego wypowiedzenia może mnie zwolnić wcześniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia to jeszcze okres służby zawodowej, dlatego też zwolnienie żołnierza w czasie trwania wypowiedzenia jest dopuszczalne (a niekiedy nawet obligatoryjne) w razie zajścia określonych przesłanek.

Zgodnie z art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593) żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją, którą Pan będzie mógł zaskarżyć.

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej z powodu orzeczenia niezdolności do służby następuje z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o niezdolności do służby stała się ostateczna (art. 115 ust. 2 ww. ustawy). Nadto dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdza fakt zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej rozkazem personalnym, wydanym do celów ewidencyjnych (art. 115 ust. 3 ww. ustawy). Warto mieć na uwadze, iż ww. rozkaz nie stanowi decyzji administracyjnej. Rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby wojskowej z uwagi na ustalenie przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby żołnierza zawodowego wydawany jest w celach porządkowych, ewidencyjnych. Potwierdza on jedynie to, co nastąpiło z mocy samego prawa.

Tym samym, jeśli decyzja o Pana zwolnieniu z powodu niezdolności do służby stałaby się ostateczna przed upływem okresu wypowiedzenia, to będzie Pan musiał odejść prędzej ze służby.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana etatu a umowa na czas określony

Czy można sporządzić aneks do umowy o pracę na czas określony? Czas obowiązywania umowy to 2 lata. Praca trwa od 3 miesięcy. Aneks dotyczy zmiany wymiaru czasu...

 

Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?

Zarejestrowana jestem jako osoba z prawem do zasiłku. Otrzymałam wezwanie do urzędu w związku z propozycją pracy. Jest to praca na 1/4 etatu za 330 zł brutto, u...

 

Jak bronić się przed przeniesieniem ze szkoły do zerówki?

Pracuję 24 lata na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie dyrektor szkoły planuje przenieść mnie do „zerówki”. Nie wyrażam na to...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »