Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2008-01-23

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta. Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym to znaczy 12 godzin pracy 24 godzin wolnego 12 godzin pracy (nocna zmiana) 48 godzin wolnego. Jak powinno wyglądach naliczanie naszej pensji? W chwili obecnej otrzymujemy podstawę, dodatek za godziny nocne, wysługę lat oraz premie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści artykułów 151 oraz 1511 wynika, iż dodatek za pracę w niedzielę przysługuje pracownikom za pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

W uzasadnieniu uchwały z dnia 15 lutego 2006 r. (II PZP 11/05) Sąd Najwyższy stwierdził, iż pracodawca nie ma obowiązku zapłaty za pracę w niedzielę i święta, gdy praca wykonywana jest zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy oraz przy założeniu otrzymania w zamian innego dnia wolnego od pracy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż składniki Pana pensji są zgodne z Kodeksem pracy – nie należy się Panu dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w niedzielę, jeśli jest ona zgodna z Pana normami czasu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki