Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Artykuły

Strona: 1


Decyzja płacowa inspektora pracy 3

Autor analizuje skutki prawne wynikające z ostatecznego nakazu płacowego w aspekcie przerwania biegu terminu przedawnienia o świadczenie będące przedmiotem regulacji decyzyjnej.

Decyzja płacowa inspektora pracy 2

Autor omawia zagadnienia związane z wpływem upływu terminu przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie na nakaz płacowy inspektora pracy

Decyzja płacowa inspektora pracy 1

Autor omawia charakter prawny nakazu płacowego inspektora pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 11 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 10 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 9 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 8 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 7 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 6 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 5 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 4 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 3 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku praworządności we współczesnej Polsce i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 2 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku praworządności we współczesnej Polsce i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 1 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku we współczesnej Polsce praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Czas trwania umowy zawartej na czas określony

W artykule omówiono zasady zawierania umów czasowych w aspekcie dopuszczalnej ich długości, przy uwzględnieniu postanowień Kodeksu pracy a także niektórych przepisów szczególnych.

Prawa nabyte a Prawo o szkolnictwie wyższym

W artykule zwrócono uwagę na obecny status pracowniczy bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami dyplomowanymi w aspekcie zasady praw nabytych. Analiza tego problemu dotyczy dwóch zagadnień, a mianowicie pozbawienia tej grupy bibliotekarzy korzystniejszego wymiaru urlopu wypoczynkowego...

Jeszcze o przedawnieniu roszczeń pozaubezpieczeniowych

Wyjaśnienie podniesionych przez Internautę kontrowersji na tle artykułu pt. „Przedawnienie roszczeń pozaubezpieczeniowych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób parazawodowych”. W szczególnego, w aspekcie tego, że skoro w art. 291 § 3 K.p. wyraźnie...

Prawo do dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku pracodawcy udzielenia dnia wolnego w przypadku niewykorzystania przez pracownika dnia wolnego od pracy udzielonego za przepracowaną niedzielę lub święto.

Przedawnienie roszczeń pozaubezpieczeniowych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób parazawodowych

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące problematyki przedawnienia roszczeń pozaubezpieczeniowych dochodzonych przez poszkodowanych pracowników względem pracodawcy, z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej oraz choroby parazawodowej, jako roszczeń wykraczających poza świadczenia...


Strona: 1

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »