Kategoria: Artykuły dla eksperta
Artykuły

Strona: 1


Decyzja płacowa inspektora pracy 3

Autor analizuje skutki prawne wynikające z ostatecznego nakazu płacowego w aspekcie przerwania biegu terminu przedawnienia o świadczenie będące przedmiotem regulacji decyzyjnej.

Decyzja płacowa inspektora pracy 2

Autor omawia zagadnienia związane z wpływem upływu terminu przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie na nakaz płacowy inspektora pracy

Decyzja płacowa inspektora pracy 1

Autor omawia charakter prawny nakazu płacowego inspektora pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 11 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 10 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 9 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 8 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 7 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 6 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 5 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 4 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku współczesnej praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 3 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku praworządności we współczesnej Polsce i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 2 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku praworządności we współczesnej Polsce i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Przyczyny braku współczesnej praworządności – część 1 (przyczynek do dyskusji)

W artykule podjęto próbę przeanalizowania przyczyn braku we współczesnej Polsce praworządności i wynikających stąd konsekwencji dla stosunków zatrudnieniowych.

Czas trwania umowy zawartej na czas określony

W artykule omówiono zasady zawierania umów czasowych w aspekcie dopuszczalnej ich długości, przy uwzględnieniu postanowień Kodeksu pracy a także niektórych przepisów szczególnych.

Prawa nabyte a Prawo o szkolnictwie wyższym

W artykule zwrócono uwagę na obecny status pracowniczy bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami dyplomowanymi w aspekcie zasady praw nabytych. Analiza tego problemu dotyczy dwóch zagadnień, a mianowicie pozbawienia tej grupy bibliotekarzy korzystniejszego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz kwestii możliwości pozbawienia zatrudnienia na danym stanowisku w razie nie spełnienia nowych wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisu wykonawczego do Pws.

Jeszcze o przedawnieniu roszczeń pozaubezpieczeniowych

Wyjaśnienie podniesionych przez Internautę kontrowersji na tle artykułu pt. „Przedawnienie roszczeń pozaubezpieczeniowych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób parazawodowych”. W szczególnego, w aspekcie tego, że skoro w art. 291 § 3 K.p. wyraźnie wskazano jedyny przypadek, w jakim do przedawnienia roszczeń znaleźć mogą zastosowanie przepisy K.c., to w pozostałym zakresie istnieje właściwość przedmiotowa regulacji Kodeksu pracy.

Prawo do dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku pracodawcy udzielenia dnia wolnego w przypadku niewykorzystania przez pracownika dnia wolnego od pracy udzielonego za przepracowaną niedzielę lub święto.

Przedawnienie roszczeń pozaubezpieczeniowych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób parazawodowych

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące problematyki przedawnienia roszczeń pozaubezpieczeniowych dochodzonych przez poszkodowanych pracowników względem pracodawcy, z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej oraz choroby parazawodowej, jako roszczeń wykraczających poza świadczenia ubezpieczeniowe, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Strona: 1

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.014552116394043 sek.