Degradacja pracownika z obniżeniem wynagrodzenia

Czy pracodawca, degradując pracownika (np. z kierownika na stanowisko szeregowe), może obniżyć wynagrodzenie? Przy założeniu, ze degradacja nie jest spowodowana z winy pracownika i następuje za porozumieniem stron, ale pracownik nie wyraża zgody na obniżenie pensji. Co w sytuacji, gdy pracodawca nie chce przyjąć rezygnacji pracownika ze stanowiska bez obniżenia jego pensji? Czy pracownik może żądać uznania jego woli? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Degradacja pracownika z obniżeniem wynagrodzenia

Zmiana warunków pracy

Na wstępie wskażę, że zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia albo tylko pojedynczego z tych aspektów wymaga:

  1. porozumienia w drodze aneksu podpisanego przez obie strony – tu obie strony wyrażają zgodę na wszystkie warunki

  2. albo wypowiedzenia zmieniającego – ta czynność jest jednostronna, nie wymaga zgody pracownika, ale odmowa przyjęcia warunków wiąże się z wypowiedzeniem stosunku pracy.

Zmianę warunków najczęściej przeprowadza się w formie pisemnego aneksu. Kwestia zmiany warunków pracy w oparciu o aneks do umowy o pracę nie jest uregulowana w Kodeksie Pracy. Niemniej jednak powszechnie przyjmuje się za dopuszczalne zastosowanie tego typu formy prawnej do zmiany warunków zatrudnienia. Jednakże w przypadku zawarcia aneksu dla jego skuteczności niezbędne jest obopólne porozumienie stron. Aneks do umowy o pracę należy bowiem potraktować jako ofertę zmiany warunków zatrudnienia (art. 66 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Jeżeli więc pracownik nie wyrazi zgody na zawarcie aneksu, wówczas nie dochodzi do zmiany warunków jego zatrudnienia, a dotychczasowy stosunek pracy trwa nadal na dotychczasowych niezmienionych warunkach.

Jeśli nie podpisze Pan aneksu – pracodawca nie ma innego wyjścia, jak wręczyć Panu wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli podpisze Pan aneks, to nie może się Pan z niego wycofać. 

Brak zgody pracownika na degradację

Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, w związku z czym podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi służy uprawnienie do domagania się odszkodowania lub przywrócenia do pracy w razie dokonania wypowiedzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak przy tym wynika z art. 42 § 3 zd. 1 w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. W niniejszej sprawie, z uwagi na odmowę przyjęcia nowych warunków przez powoda i upływ terminu wypowiedzenia, nastąpiło bezspornie rozwiązanie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 42 § 2 wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki, jest to czynność złożona z dwóch oświadczeń wypowiedzenia warunków dotychczasowych i propozycji oferty kontynuowania stosunku pracy na nowych warunkach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »