Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawał serca a rozwiązanie stosunku pracy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-11-30

Mój tata jest po zawale serca, którego doznał w trakcie wykonywania pracy. Czy po powrocie z pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy zawał serca może zostać uznany za wypadek przy pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli pracodawca nie uznał zawału serca jako wypadku przy pracy, Pani Tata może zwrócić się do Sądu Pracy w celu uznania zawału serca za wypadek przy pracy.

Należy jednak zauważyć, iż brak jest w tej kwestii jednoznacznego orzecznictwa Sądów.

W wyroku z dnia 22 grudnia 1994 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (III Aur 853/93) orzekł „zawał mięśnia sercowego jest skutkiem schorzenia samoistnego i jego wystąpienie w czasie wykonywania normalnych czynności wchodzących do zakresu czynności pracowniczych albo w czasie odbywanej w normalnych warunkach drogi do pracy lub z pracy, nie stwarza podstawy do przypisania temu zdarzeniu cech wypadku w rozumieniu ustawy wypadkowej”.

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 1997 r. (II UKN 347/97) orzekł „zawał serca, jakiego doznał pracownik w związku z wykonywaniem czynności przekraczających jego możliwości psychofizyczne, a więc nadmiernie obciążających jego organizm, jest wypadkiem przy pracy”.

Należy przy tym podkreślić, iż uznanie zawału za wypadek przy pracy będzie jedynie wiązało się z przyznaniem Pani Tacie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy adekwatnego do procenta trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez Lekarza Orzecznika ZUS.

Jeżeli Pani Tata jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony wtedy pracodawca bezpośrednio po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego może rozwiązać z nim umowę z 14 dniowym okresem wypowiedzenia – o ile umowa przewiduje taką możliwość.

W przypadku gdy Pani Tata zatrudniony jest na czas nieokreślony, wtedy pracodawca zobowiązany jest do podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30§4 K.p.). Powyższy obowiązek jest niezwykle istotny z punktu widzenia pracownika, w razie ustalenia przez Sąd, iż doszło do nieuzasadnionego lub sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę, zostanie orzeczone odszkodowanie dla pracownika lub o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach (art. 45§1 K.p.).

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 1985 r. (III PZP 10/85) wskazał, iż ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów pracodawcy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.

W szczególnych przypadkach Sąd może również uznać, iż wypowiedzenie umowy o pracę było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. z względu na stan zdrowia Taty.

(Dariusz Kostyra)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Orzeczenie o niezdolności do pracy – czy pracownik może nadal pracować?

Zatrudniamy pracownika biurowego. Na komisji ZUS uznano, że jest on niezdolny do wykonywania pracy. Mamy kopię orzeczenia. Czy to orzeczenie jest podstawą do...

 

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby

Przechodziłam mononukleozę zakaźną. Lekarz pierwszego kontaktu powiedział, że mogę już wrócić do pracy. Niestety pracodawca dał mi skierowanie do lekarza...

 

Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego

Złamałem nogę i od 6 miesięcy otrzymuję świadczenie rehabilitacyjne. Mój lekarz prowadzący stwierdził, że jestem już zdrowy. Czy mogę zatem skrócić okres...

 

Zawał serca jako wypadek w pracy

Mój mąż jest kierowcą ciężarówek. Ze względu na bardzo obciążające warunki pracy przeszedł zawał serca. Obecnie jest na rencie, otrzymał odszkodowanie...

 

Wypadek na stażu z PUP

Mam 32-lat pracy, od dwóch lat jestem zarejestrowana w PUP. Trzy miesiące temu, będąc na stażu w urzędzie miasta (pracownik gospodarczy) uległam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »