Kategoria: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawał serca a rozwiązanie stosunku pracy

• Opublikowane: 2007-11-30

Mój tata jest po zawale serca, którego doznał w trakcie wykonywania pracy. Czy po powrocie z pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy zawał serca może zostać uznany za wypadek przy pracy?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Jeżeli pracodawca nie uznał zawału serca jako wypadku przy pracy, Pani Tata może zwrócić się do Sądu Pracy w celu uznania zawału serca za wypadek przy pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy jednak zauważyć, iż brak jest w tej kwestii jednoznacznego orzecznictwa Sądów.

W wyroku z dnia 22 grudnia 1994 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (III Aur 853/93) orzekł „zawał mięśnia sercowego jest skutkiem schorzenia samoistnego i jego wystąpienie w czasie wykonywania normalnych czynności wchodzących do zakresu czynności pracowniczych albo w czasie odbywanej w normalnych warunkach drogi do pracy lub z pracy, nie stwarza podstawy do przypisania temu zdarzeniu cech wypadku w rozumieniu ustawy wypadkowej”.

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 1997 r. (II UKN 347/97) orzekł „zawał serca, jakiego doznał pracownik w związku z wykonywaniem czynności przekraczających jego możliwości psychofizyczne, a więc nadmiernie obciążających jego organizm, jest wypadkiem przy pracy”.

Należy przy tym podkreślić, iż uznanie zawału za wypadek przy pracy będzie jedynie wiązało się z przyznaniem Pani Tacie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy adekwatnego do procenta trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez Lekarza Orzecznika ZUS.

Jeżeli Pani Tata jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony wtedy pracodawca bezpośrednio po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego może rozwiązać z nim umowę z 14 dniowym okresem wypowiedzenia – o ile umowa przewiduje taką możliwość.

W przypadku gdy Pani Tata zatrudniony jest na czas nieokreślony, wtedy pracodawca zobowiązany jest do podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30§4 K.p.). Powyższy obowiązek jest niezwykle istotny z punktu widzenia pracownika, w razie ustalenia przez Sąd, iż doszło do nieuzasadnionego lub sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę, zostanie orzeczone odszkodowanie dla pracownika lub o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach (art. 45§1 K.p.).

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 1985 r. (III PZP 10/85) wskazał, iż ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów pracodawcy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.

W szczególnych przypadkach Sąd może również uznać, iż wypowiedzenie umowy o pracę było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. z względu na stan zdrowia Taty.

(Dariusz Kostyra)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »