Zawał serca a zwolnienie z pracy

• Autor: Adam Dąbrowski

Mój tata jest po zawale serca, którego doznał w trakcie wykonywania pracy. Czy po powrocie z pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy zawał serca może zostać uznany za wypadek przy pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jeżeli pracodawca nie uznał zawału serca jako wypadku przy pracy, Pani Tata może zwrócić się do Sądu Pracy w celu uznania zawału serca za wypadek przy pracy.

Należy jednak zauważyć, iż brak jest w tej kwestii jednoznacznego orzecznictwa Sądów.

W wyroku z dnia 22 grudnia 1994 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu (III Aur 853/93) orzekł „zawał mięśnia sercowego jest skutkiem schorzenia samoistnego i jego wystąpienie w czasie wykonywania normalnych czynności wchodzących do zakresu czynności pracowniczych albo w czasie odbywanej w normalnych warunkach drogi do pracy lub z pracy, nie stwarza podstawy do przypisania temu zdarzeniu cech wypadku w rozumieniu ustawy wypadkowej”.

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 1997 r. (II UKN 347/97) orzekł „zawał serca, jakiego doznał pracownik w związku z wykonywaniem czynności przekraczających jego możliwości psychofizyczne, a więc nadmiernie obciążających jego organizm, jest wypadkiem przy pracy”.

Należy przy tym podkreślić, iż uznanie zawału za wypadek przy pracy będzie jedynie wiązało się z przyznaniem Pani Tacie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy adekwatnego do procenta trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez Lekarza Orzecznika ZUS.

Jeżeli Pani Tata jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony wtedy pracodawca bezpośrednio po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego może rozwiązać z nim umowę z 14 dniowym okresem wypowiedzenia – o ile umowa przewiduje taką możliwość.

W przypadku gdy Pani Tata zatrudniony jest na czas nieokreślony, wtedy pracodawca zobowiązany jest do podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30§4 K.p.). Powyższy obowiązek jest niezwykle istotny z punktu widzenia pracownika, w razie ustalenia przez Sąd, iż doszło do nieuzasadnionego lub sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę, zostanie orzeczone odszkodowanie dla pracownika lub o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach (art. 45§1 K.p.).

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 1985 r. (III PZP 10/85) wskazał, iż ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów pracodawcy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.

W szczególnych przypadkach Sąd może również uznać, iż wypowiedzenie umowy o pracę było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego np. z względu na stan zdrowia Taty.

(Dariusz Kostyra)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »