Zwolnienie pracownika który otrzymał prawo do renty

Pracownik nabył prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Pracownik jest u nas kierowcą, jego choroba związana jest z utratą słuchu. Pracownik nie poinformował nas o nabyciu prawa do renty, z uwagi na utratę słuchu brak jest komunikacji z pracownikiem. Obecnie przypadkowo otrzymaliśmy informację o jego prawie do renty. Czy możemy zwolnić takiego pracownika, jeśli tak, to w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej? Czy pracownikowi w razie zwolnienia należy się odprawa i czy za nieobecność pracownika można wstawić pracownikowi urlop niewykorzystany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienie pracownika który otrzymał prawo do renty

Zwolnienie pracownika, który otrzymał rentę

Umowę można było wypowiedzieć po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego i po 3 pierwszych miesiącach zasiłku rehabilitacyjnego. Byłoby to łatwiejsze.

Samo przyznanie renty pracownikowi, co prawda, nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy ? ale jest możliwe rozwiązanie stosunku pracy w jednym z trybów określonych w Kodeksie pracy (art. 30 § 1).

Zobacz też: Likwidacja firmy a zwolnienie pracownika na chorobowym

Niezdolność do pracy i rozwiązanie umowy

Niezdolność do pracy powoduje, że brak jest podstaw do dalszego zatrudniania pracownika. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy emerytalnej jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu (art. 12 ust. 1 ustawy emerytalnej). Pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę:

  • za porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy),
  • przez jej wypowiedzenie (art. 30 § 1 pkt 2),
  • w trybie natychmiastowym bez winy pracownika (art. 30 § 1 pkt 3 w zw. z art. 53 § 1 pkt 1), ale dopiero po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy przez lekarza ZUS w toku przyznawania renty, albo po orzeczeniu przez lekarza medycyny pracy braku zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeżeli więc pracownik nie został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy przez lekarza orzecznika ZUS, można wypowiedzieć umowę o pracę dopiero, gdy jego niezdolność na danym stanowisku pracy stwierdzi lekarz medycyny pracy. Tak mówi m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 469/99, OSNP 2001/10/346), w którym orzeczono, iż „Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę”.

Przeczytaj też: Renta rehabilitacyjna a zwolnienie z pracy

Zwolnienie pracownika - oświadczenie pracodawcy

W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek wskazać powód rozstania z pracownikiem.

Obecnie nieobecność przekroczyła okresy ochronne, pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 53 § 1 pkt 1). Po ustaniu stosunku pracy należy wypłacić pracownikowi odprawę. Pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy, nie ma podstaw, aby mu wstecz udzielić urlopu, za który musicie zapłacić ekwiwalent.

Zobacz również: Prawo do renty a niewykorzystany urlop

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »