Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

• Autor: Marta Handzlik

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie. Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie lekarskie. O niemożności przyjścia do pracy poinformowałem zleceniodawcę kilka godzin przed faktem. Zostałem poproszony o przyniesienie zwolnienia, bo inaczej zostanie na mnie nałożona kara pieniężna. Czy to zgodne z prawem, skoro zrezygnowałem ze składek dobrowolnych od tej umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Niewykonanie zlecenia z powodu choroby

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 734 ustawy Kodeks cywilny „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”.

I dalej:

„Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna”.

Zobacz też: Zaświadczenie do urzędu pracy o zatrudnieniu na umowę zlecenie

Zwolnienie lekarskie

Jeśli w umowie jest wskazane, że w razie niewykonywania zlecenia z powodu choroby należy dostarczyć zwolnienie lekarskie, to zleceniodawca może go żądać, nawet jeśli Pan nie opłaca z tytułu zlecenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie chodzi w tym przypadku o zasiłek, bo zasiłku i tak Pan nie dostanie, ale o przerwę w wykonywaniu zlecenia.

Jeśli Pan osobiście z powodu choroby nie może wykonać zlecenia, powinien Pan zlecić je osobie trzeciej (jeśli umowa na to pozwala).

W przypadku stosunku zlecenia jakiekolwiek kary są możliwe tylko wtedy, gdy zostały przewidziane w umowie. Umowa-zlecenie nie rządzi się takimi prawami jak umowa o pracę, więc w zasadzie obowiązuje Pana tylko to, co w tej umowie zostało ustalone. Dotyczy to również nieobecności i ich usprawiedliwiania.

Jednocześnie proszę pamiętać, że nawet jeśli zleceniodawca nie ma prawa nałożyć na Pana kary, ma prawo rozwiązać umowę z powodu niewywiązania się Pana z realizacji zlecenia.

Przeczytaj też: Kary finansowe umowa zlecenie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »