Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-05-19

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie. Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie lekarskie. O niemożności przyjścia do pracy poinformowałem zleceniodawcę kilka godzin przed faktem. Zostałem poproszony o przyniesienie zwolnienia, bo inaczej zostanie na mnie nałożona kara pieniężna. Czy to zgodne z prawem, skoro zrezygnowałem ze składek dobrowolnych od tej umowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Niewykonanie zlecenia z powodu choroby

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 734 ustawy Kodeks cywilny „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”.

I dalej:

„Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna”.

Jeśli w umowie jest wskazane, że w razie niewykonywania zlecenia z powodu choroby należy dostarczyć zwolnienie lekarskie, to zleceniodawca może go żądać, nawet jeśli Pan nie opłaca z tytułu zlecenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie chodzi w tym przypadku o zasiłek, bo zasiłku i tak Pan nie dostanie, ale o przerwę w wykonywaniu zlecenia.

Jeśli Pan osobiście z powodu choroby nie może wykonać zlecenia, powinien Pan zlecić je osobie trzeciej (jeśli umowa na to pozwala).

W przypadku stosunku zlecenia jakiekolwiek kary są możliwe tylko wtedy, gdy zostały przewidziane w umowie. Umowa-zlecenie nie rządzi się takimi prawami jak umowa o pracę, więc w zasadzie obowiązuje Pana tylko to, co w tej umowie zostało ustalone. Dotyczy to również nieobecności i ich usprawiedliwiania.

Jednocześnie proszę pamiętać, że nawet jeśli zleceniodawca nie ma prawa nałożyć na Pana kary, ma prawo rozwiązać umowę z powodu niewywiązania się Pana z realizacji zlecenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak umowy o pracę w formie pisemnej

Mój mąż zajmuje stanowisko kierownicze. Miał podpisaną umowę o pracę na czas określony. Umowa wygasła, a pracodawca nie wręczył mężowi...

 

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę o pracę

Chciałabym zatrudnić obywatela Ukrainy na umowę o pracę. Ten pan posiada kartę pobytu do września tego roku i decyzję wojewody pozwalającą na...

 

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Brak umowy o pracę z powodu opóźnienia badań

Miesiąc temu miałem dostać umowę o pracę, ale dostałem zlecenie, bo nie dostarczyłem badań na czas. Pracowałem tam już wcześniej przez kilka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »