Wydanie świadectwa pracy po zakończonym okresie próbnym

• Autor: Dorota Kriger

Pracownik miał umowę na próbę na 3 miesiące. Jak się skończył okres próbny, to otrzymał umowę o pracę. Czy należy mu wystawić świadectwo za okres próbny? Czy to prawda, że jeśli pracownik otrzymał w październiku umowę na 5 lat, to w styczniu staje się ona już umową na czas nieokreślony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z nową treścią Kodeksu pracy w zakresie wydawania świadectw pracy pracodawca na żądanie pracownika ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia przez tego pracownika pisemnego wniosku (art. 97 § 13 K.p.).

Jeśli jednak pracownik, który nadal pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umów terminowych, takiego żądania nie zgłosi, to pracodawca będzie zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące wszystkie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 K.p.). Oznacza to, że pracownik świadectwo pracy otrzyma po 24 miesiącach pracy na podstawie umów terminowych. Gdyby pierwsza zawarta umowa terminowa trwała dłużej niż 24 miesiące, to świadectwo zostałoby wydane dopiero w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę (art. 97 § 12 K.p.).

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownik po zakończeniu umowy na czas próbny zostaje zatrudniony u tego samego pracodawcy na stałe, czyli na podstawie umowy na czas nieokreślony. W takim przypadku umowa na czas próbny powinna zostać formalnie zakończona niezwłocznym wydaniem świadectwa pracy – bez żądania pracownika w tej sprawie (art. 97. § 1. K.p.).

Nie należy traktować zawarcia kolejnej umowy o pracę jako przedłużenia wcześniejszej umowy – o przedłużeniu umowy o pracę mówimy tylko w przypadku ciężarnych pracownic, których umowy przedłużane są – zgodnie z art. 177 § 3 K.p. – do dnia porodu.

Odnośnie drugiego pytania – nie jest to prawda. Kończy się już czas obowiązywania przepisów ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, czyli tzw. ustawy antykryzysowej. Zgodnie z tą ustawą zatrudnienie na podstawie umów na czas określony zawartych w okresie obowiązywania ustawy nie mogło trwać dłużej niż 24 miesiące. Obecnie zawierane umowy na czas określony już nie będą podlegały obostrzeniom, dotyczącym czasu ich trwania, a ponownie zacznie obowiązywać art. 251 § 1 K.p., który przywraca limit maksymalnie dwóch umów na czas określony.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »