Rolnik pracujący za granicą

• Autor: Michał Berliński

Jestem polskim rolnikiem opłacającym składki KRUS. Przebywam jednak i pracuję stale za granicą od kilku lat. Gospodarstwo w Polsce jako tako funkcjonuje prowadzone w moim imieniu. Czy powinienem zgłosić to do KRUS-u i zaprzestać płacenia składek? Czym to będzie skutkowało? Co powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rolnik pracujący za granicą

Podleganie pod ubezpieczenie przez rolnika

Zwrócił się Pan do nas z pytaniem ciekawym, ale też w zasadzie jednoznacznym co do odpowiedzi. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy podlega:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Wyjazd rolnika do pracy za granicę

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i wyjechała na terytorium innego Państwa, niezależnie, czy jest to Państwo członkowskie UE, czy też inne, aby rozpocząć tam wykonywanie działalności gospodarczej, która nie jest związana z rolnictwem lub też pracy u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy. Czyli tej jednostki, w której jest Pan zgłoszony. Powinno zatem zostać to zgłoszone w tym terminie. Na szczęście przepisy nie przewidują za zaniedbanie tego obowiązku żadnych kar, więc w zasadzie może to Pan zrobić nawet teraz, bowiem, jak rozumiem, nie pobiera Pan z KRUS-u żadnych świadczeń. Jak rozumiem, opłaca Pan składki na KRUS, wskazać jednak należy, że nie jest to dobre wyjście, bowiem jeśli KRUS poweźmie informację, że pracuje Pan za granicą, może zwrócić wszystkie składki i cofnąć świadczenia lub prawo do tychże świadczeń, które mógłby Pan uzyskać. Dodatkowo to samo w sytuacji, gdyby Pan z jakichś świadczeń z KRUS-u korzystał, np. ubezpieczenie zdrowotne itp.

Zgłoszenie do KRUS-u wyjazdu za granicę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może potwierdzić formularz A1 osobom pozostającym w ubezpieczeniu rolniczym w następujących przypadkach:

  • prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i w innym państwie członkowskim, tj. dwa gospodarstwa rolne – art. 13 ust. 2a rozporządzenia 883/2004,
  • prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce oraz działalność pozarolnicza w innym państwie – art. 13 ust. 2a rozporządzenia 883/2004,
  • działalność rolnicza w Polsce i działalność pozarolnicza w innym państwie – art. 13 ust. 2a rozporządzenia 883/2004,
  • czasowego wyjazdu rolnika do innego państwa, celem wykonania tam specjalistycznej działalności związanej z profilem działalności prowadzonej w Polsce (działalnością rolniczą) – art. 12 ust. 2 rozporządzenia 883/2004,
  • zastosowania wyjątków od przepisów art. 11 do 15 na podstawie art. 16 rozporządzenia 883/2004 w odniesieniu do osób, które pozostaną ubezpieczone w systemie rolniczym (w KRUS-ie).

Jak rozumiem, praca wykonywana na terenie Norwegii nie jest pracą sezonową. Jeśli by tak było, to dalej podlegałby Pan pod ustawodawstwo polskie. Wtedy pracodawcy należałoby przedstawić formularz E101 dotyczący podlegania pod krajowy system.

Dlatego podsumowując, należy wskazać, że jeśli praca podejmowana na terenie innego kraju nie jest sezonowa i tymczasowa, to fakt ten powinien zgłosić Pan do KRUS-u, zaś od pracodawcy uzyskać formularz E106 i zgłosić go w Polskim NFZ, celem posiadania wszelkich ubezpieczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »