Nadgodziny nauczyciela w świetlicy

• Autor: Marta Handzlik

Czy nauczyciel świetlicy pracujący w pełnym wymiarze godzin może mieć nadgodziny w świetlicy? Nadmieniam, że nie jestem wychowawcą żadnej klasy i pełnię jeszcze w szkole funkcję inspektora do spraw bhp w wymiarze 5 godz. tygodniowo. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Nadgodziny nauczyciela w świetlicy

Nadgodziny dla nauczyciela

Zgodnie z art. 35 ustawy Karta Nauczyciela „w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć”.

Co do zasady godziny ponadwymiarowe mogą być przyznawane jedynie w sytuacji, gdy istnieje konieczność realizacji programu nauczania. Za obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, które mogą być przydzielone jako godziny ponadwymiarowe, uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 2007r. (sygn. akt III PZP 1/2007) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce) oraz zajęcia rewalidacyjne (zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo). W ramach godzin ponadwymiarowych może być też powierzone nauczycielowi uczestnictwo w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego.

Zobacz też: Ile kosztuje godzina rewalidacji

Nadgodziny w świetlicy

W mojej opinii nauczyciel świetlicy może mieć godziny ponadwymiarowe, o ile dostanie dodatkowe godziny zajęć poszczególnych przedmiotów albo godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub rewalidacyjnych. Oczywiście jeśli grup świetlicowych jest tak wiele, że potrzeba, aby nauczyciel spędzał z uczniami dodatkowe godziny, to także można mu je przydzielić. Jeśli jednak taka potrzeba nie występuje, a inne zajęcia nie są mu przydzielone – nie można mu przydzielić dodatkowych godzin jako ponadwymiarowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »