Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-11-12 • Aktualizacja: 2021-11-12

Jestem nauczycielką z 30-letnim stażem pracy. Od trzech lat prowadzę też jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego, a na czas tegoż urlopu zatrudnić pracownika, który otrzymałby wszystkie moje upoważnienia i prowadził myjnię tak, żebym nie pracowała podczas urlopu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 73 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

Inna działalność zarobkowa nauczyciela

W uchwale z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt II PZP 5/05, SN wskazał, że „podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed udzieleniem tego urlopu”.

Ustawodawca w komentowanym przepisie dość niefortunnie „wymieszał” w normie prawnej zakaz nawiązywania stosunku pracy z zakazem prowadzenia działalności zarobkowej, chcąc przekazać adresatowi ogólny zakaz osiągania w czasie urlopu dla poratowania zdrowia dochodów ze wszelkich źródeł. W ten sposób w przepisie pojawiło się pojęcie niedookreślone „działalności zarobkowej”, które bliżej nie zostało zdefiniowane. Żeby zdefiniować pojęcie „działalności zarobkowej”, należy się odwołać się do pojęcia działalności gospodarczej oraz działalności wykonywanej osobiście.

Zakaz prowadzenia DG na urlopie

Na podstawie art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Słowem – prowadzenie działalności gospodarczej albo odpłatne wykonywanie zleceń dla innego podmiotu będzie podstawą odwołania Pani z urlopu zdrowotnego. Jedyną możliwością jest faktycznie upoważnienie innej osoby do wykonywania za Panią zadań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »