Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-02-15

Jestem zatrudniona w szkole ponadgimnazjalnej przez mianowanie na czas nieokreślony. Dodatkowo co roku od 1 września do 30 czerwca pracuję w szkole zaocznej dla dorosłych i tu mam umowę o pracę na czas określony. Rozpoczęłam 4. miesiąc ciąży i z tego powodu kwalifikuję się do L4. Kiedy najkorzystniej jest przedłożyć zwolnienie i zaświadczenie, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego z obu stosunków pracy? Czy L4 do pracodawcy, z którym umowa wygasa 30 czerwca br., powinnam złożyć do 30 czerwca, czy mogę w ciągu 14 dni złożyć je do najbliższego oddziału ZUS? Czy za L4 podczas wakacji u pierwszego pracodawcy mam prawo do urlopu uzupełniającego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Jeśli w szkole, w której jest Pani zatrudniona na czas nieokreślony, złoży Pani zwolnienie lekarskie 30 czerwca, to będzie Pani w kolejnym roku przysługiwał urlop uzupełniający w wymiarze 6 tygodni.

Jeśli zaś chodzi o pierwsze pytanie, czyli o zwolnienie lekarskie, to zasadą jest, iż zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego – czyli w czasie trwania umowy o pracę.

Jeśli ma Pani dwa stosunki pracy, ale jeden wygaśnie, to prawo do zwolnienia lekarskiego płatnego po wygaśnięciu tej umowy przysługiwać Pani będzie tylko z drugiego stosunku pracy. Dlatego najkorzystniej rozpocząć zwolnienie lekarskie jeszcze przed 30 czerwca, aby ZUS wyliczył Pani zasiłki chorobowe z dwóch umów o pracę.

Najlepiej przedstawić zwolnienia i zaświadczenia o ciąży w obu szkołach. Umowa na czas określony zostanie Pani z tego powodu wydłużona do dnia porodu, o ile nie jest to umowa na zastępstwo.

Podsumowując, gdy ma Pani dwa stosunki pracy, to dwa chorobowe przysługują tylko wtedy, gdy oba stosunki pracy trwają i zasiłek jest wyliczany dla każdej z umów osobno. Jeśli jeden stosunek pracy się kończy, a drugi trwa – otrzyma Pani zasiłek chorobowy tylko z tego trwającego i tylko z uwzględnieniem zarobków z tego stosunku pracy (z drugiego nie). Przedłużenie umowy z tytułu ciąży jest automatyczne. Nawet jeśli nie ma Pani zgody na dodatkową pracę teraz, nie można już Pani z powodu braku tej zgody wypowiedzieć stosunku pracy, bo okres ruchu kadrowego upłynął.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Jestem nauczycielem, który od września przebywa na świadczeniach kompensacyjnych. Otrzymałem propozycję pracy na umowę zlecenie jako egzaminator w CKE....

 

Skarga pracowników na kierownictwo

Skarga pracowników na kierownictwo

Sprawa dotyczy skargi na kierownictwo dużej firmy. W jednym z jej sklepów 4 pracowników napisało skargę na kierownictwo tego sklepu (kierowniczkę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »