Kategoria: Godziny nadliczbowe
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w sobotę

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-14

Pracodawca stwierdził, że od czasu do czasu musimy pracować w soboty. Mamy dostawać w zamian 1 dzień wolny (bez podstawowego wynagrodzenia za pracę), bo to ponoć nie nadgodziny, ale praca w dniu wolnym od pracy. Jeżeli jednak trzeba by przepracować np. 10 godzin w sobotę, to oprócz dnia wolnego otrzymamy wynagrodzenie za 2 nadgodziny. Czy pracodawca ma rację? Pomijam to, że „od czasu do czasu” to były już moje 3 soboty pod rząd...

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Stosując powyższą zasadę, pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, należy zrekompensować pracę wykonywaną w takim dniu, udzielając innego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 1513 Kodeksu pracy). W takim przypadku, niezależnie od tego, ile godzin w tym dniu pracownik przepracował, należy oddać cały inny dzień wolny. Praca w takim dniu, jeśli nie przekracza 8 godzin, nie stanowi też nadgodzin, nie jest bowiem przekroczona dobowa norma czasu pracy. Gdyby zaś pracownik w takim dniu przepracował 10 godzin, wówczas oprócz 8 godzin pracy, za które należy dać cały dzień wolny, powstaną 2 nadgodziny, które można zrekompensować czasem wolnym (na wniosek pracownika w proporcji 1:1 lub z inicjatywy pracodawcy w proporcji 1:1,5) lub wypłacić za nie stosowny dodatek.

Pracownik, który pracował w dniu wolnym krócej niż 8 godzin, nie powinien być stratny w wynagrodzeniu za ten czas, np. pracownik przepracował 4 godziny w wolną dla niego sobotę i w zamian otrzymał dzień wolny (8 godzin) w innym terminie. Za pozostałe 4 godziny, które przekraczają przepracowany czas, co do zasady pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Pracownik w takim przypadku otrzyma niższe wynagrodzenie, co jest niezgodne z przepisami prawa pracy. Pracownik powinien otrzymać w tej sytuacji wynagrodzenie za czas przepracowany (4 godziny pracy), a za pozostałe 4 godziny – wynagrodzenie przestojowe (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy), gdyż przyjmuje się, że pracownik był gotowy do świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie wykonywał jej z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wynagrodzenie, które zostanie wypłacone pracownikowi oprócz udzielenia dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia, jest wynagrodzeniem za pracę wykonywaną w dniu wolnym, a nie za udzielony dzień wolny od pracy. Za dzień wolny od pracy wynagrodzenie nie przysługuje.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dopiero nieudzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy może spowodować, że czas przepracowany w tym dniu będzie stanowił pracę w godzinach nadliczbowych. Taka sytuacja zdarz się, gdy np. pracownik w inne dni wypracował już swój wymiar czasu pracy lub nie jest możliwe odebranie dnia wolnego (np. jeśli pracownik zachoruje). Gdy zaistnieje taka sytuacja, to czas pracy w dzień wolny pracodawca będzie zobowiązany potraktować jako godziny nadliczbowe i będzie w obowiązku wypłacić za ten czas stosowną rekompensatę.

Warto wiedzieć, że nieudzielenie innego dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym jest naruszeniem przepisów o czasie pracy. Stanowi to – zgodnie z art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy – wykroczenie i jest zagrożone karą grzywny nawet do 30 000 zł.

Pracodawca, który poleca pracę w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, może to czynić tylko w przypadkach określonych w art. 151 § 1 Kodeksu pracy, tj. w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Nie powinno więc być normą organizowanie pracy w dni, które zgodnie z regulaminem są przyjęte jako dni wolne w zakładzie pracy. Jeśli rodzaj prowadzonej działalności tego wymaga, należy czas pracy pracowników dostosować poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach i stworzenie odpowiednich grafików, uwzględniając oczywiście zapisy Kodeksu pracy dotyczące norm czasu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Trzy sposoby wynagradzania za godziny nadliczbowe

Pracuję w wymiarze 8-godzinnym i często zostaję po godzinach. Pracodawca nie płaci nadgodzin, ale mam je do odbioru, czyli zostaję 2 h, to odbieram 2 – czy to nie jest kancik?

Praca po godzinach i problem z wypłatą

Pracowałem na cały etat w dużej firmie, niby codziennie do 16, ale właściwie 4 dni na 5 musiałem pracować do 18–19. Nie dostawałem za to powiększonej wypłaty. W samochodzie służbowym, który był moim narzędziem pracy, miałem natomiast zainstalowany GPS rejestrujący czas pracy kierowców. Czy i jak mogę starać się o wypłatę za nadgodziny? Czy dowód ze świadków (kolegów z pracy) będzie brany pod uwagę?

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?

Czy pracodawca może wymusić na mnie rezygnację z nadgodzin? Pracuję na statku od poniedziałku do piątku – także nocami. „Na własną prośbę” mam podpisać dokument, że zrzekam się pieniędzy, które mam zagwarantowane w umowie o pracę. Czy to jest zgodne z prawem? Martwię się, że utracę pracę, jeżeli się nie zgodzę.

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach drugiej listy płac, ale to niewielka suma. Czy i jak mogę dochodzić przed sądem pracy zaległych wypłat?

Nieopłacona praca w nadgodzinach

Odchodzę z firmy, w której przepracowałem prawie 7 lat – praca w pełnym wymiarze czasu pracy w biurze od 08.00 do 16.00., soboty i niedziele wolne. Właściwie od samego początku zostawałem w pracy zawsze jeszcze godzinę. Niestety nie dysponuję innymi dowodami niż wysyłane przeze mnie maile z konta firmowego, których czas wysłania wskazuje na pracę po godzinach. Dodatkowo raz w tygodniu wysyłałem tabele z moimi czasami pracy na wskazany e-mail kadrowy. To można też sprawdzić u operatora poczty firmowej. Na świadków raczej nie liczę, bo się boją utraty pracy. Czy wobec tego mam szansę na odzyskanie moich pieniędzy za nieopłaconą pracę w nadgodzinach? Jeżeli tak, czy za cały okres pracy, czy tylko za ostatnie 3 lata?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »