Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie etatu

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-02-25

Dotychczas miałam umowę na czas nieokreślony (cały etat). W naszej firmie są zwolnienia i zmniejszane są etaty. Czy może mi zostać zmniejszony etat z całego na 3/4, skoro mam umowę na stałe? Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca może Pani wypowiedzieć warunki pracy i płacy, nawet jeżeli jest Pani zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Przepisy prawa pracy przewidują instytucję wypowiedzenia warunków pracy i płacy – tzw. wypowiedzenia zmieniającego.

Według art. 42 § 1 K.p. do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Stosownie do § 2 art. 42 K.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie). W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (§ 3 art. 42 K.p.).

Ponieważ jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, więc wypowiedzenie warunków pracy i płacy musi być uzasadnione – stosownie do dyspozycji zawartej w art. 42 § 1 K.p. do wypowiedzenia warunków pracy i płacy należy stosować przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę.

W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia warunków pracy i płacy może Pani wnieść (o ile nie zgodzi się Pani na zmianę warunków pracy i płacy) odwołanie do sądu pracy.

Jeżeli wypowiedzenie będzie niezasadne, może Pani odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków i odwołać się do sądu pracy. Może Pani żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy.

Może Pani nie odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy i odwołać się do sądu pracy. Wówczas po upływie wypowiedzenia stosunek pracy będzie trwał na zmienionych warunkach, a Pani może domagać się przywrócenia poprzednich warunków pracy.

Jeżeli wypowiedzenie będzie nieuzasadnione, może Pani odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, a jednocześnie, odwoławszy się od tego bezzasadnego wypowiedzenia, domagać się odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę, do którego dochodzi na skutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki