Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem, który od września przebywa na świadczeniach kompensacyjnych. Otrzymałem propozycję pracy na umowę zlecenie jako egzaminator w CKE. Czy mogę wykonywać tę pracę bez zawieszenia świadczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatkowa praca w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Kiedy prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez osobę uprawnioną pracy w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Do jednostek, o których mowa wyżej, należą m.in. publiczne przedszkola, szkoły i placówki oraz zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Zgodnie z tym przepisem podjęcie pracy przez nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w:

a) urzędach organów administracji rządowej,

b) kuratoriach oświaty,

c) specjalistycznej jednostce nadzoru,

d) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

e) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych

także powoduje zawieszenie świadczenia kompensacyjnego.

Tak stanowi art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przez nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne

Zgodnie z powyższym podjęcie pracy w jednej z wymienionych jednostek w charakterze nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia kompensacyjnego bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Jeżeli osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wykonuje pracę na rzecz ww. jednostek w ramach innej umowy niż umowa o pracę, wówczas nie stosuje się powołanego przepisu. Jednakże prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103 ust. 3 i art. 104 ustawy emerytalnej. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez świadczeniobiorcę przychodu z tytułu wykonywania innej działalności zarobkowej (zatrudnienia niezwiązanego z oświatą), służby albo prowadzenia pozarolniczej działalności, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ulega:

– zawieszeniu, jeżeli przychód uzyskiwany z tej działalności wynosi więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w okresie od 1 marca do 31 maja 2014 r. wyższy niż 4970,40 zł miesięcznie),

– zmniejszeniu, jeżeli przychód z tej działalności przekracza kwotę 70% przeciętnego wynagrodzenia (w okresie od 1 marca do 31 maja 2014 r. wyższy niż 2676,40 zł miesięcznie), ale nie przekracza kwoty 130% tego wynagrodzenia.

Zakaz wykonywania pracy w placówkach oświatowych przez osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Zakaz wykonywania pracy w placówkach oświatowych przez osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego obowiązuje tylko do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podsumowując – co do zasady nie może Pan być zatrudniony w CKE w charakterze nauczyciela. Jednak jeśli chodzi o umowę zlecenia to wysokość otrzymanego za nie wynagrodzenia nie powinno przekraczać kwoty, o której była mowa wyżej, inaczej świadczenie zostanie zawieszone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »