Trzecia umowa w nieprzerwanym stosunku pracy

• Autor: Marta Handzlik

Mój tata ma 63 lata. W zeszłym roku podpisał dwie umowy na czas określony z pracodawcą. W tym roku dostał kolejną umowę na miesiąc. Stosunek pracy jest nieprzerwany, a praca na pełen etat. Czy trzecia umowa nie powinna być na czas nieokreślony? Czy tatę obejmuje jakiś okres ochronny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 251 ustawy Kodeks pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Przepis ten nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Najbardziej istotną rolę w konstrukcji art. 251 odgrywa przypisany skutek prawny zawarcia pomiędzy tymi samymi stronami trzeciej z kolei umowy o pracę na czas określony. Z mocy prawa, a więc bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez strony, przepis ten zrównuje w skutkach prawnych zawarcie trzeciej umowy na czas określony z nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony. O ile ocena skutków prawnych nie budzi rozbieżności w doktrynie, ponieważ określił je dokładnie ustawodawca, o tyle przypisanie instytucji prawnej, która te skutki wywołuje, nie jest tak jednoznaczne.

Opisany skutek prawny realizuje się po spełnieniu kilku warunków: zachowania tożsamości stron, następstwa więcej niż dwóch umów na czas określony (nawet jeśli dotyczą one różnej rodzajowo pracy), jeśli są one zawierane w terminach krótszych niż jeden miesiąc. Skutku przekształcenia trzeciej umowy w umowę na czas nieokreślony nie wywoła zawarcie trzeciej umowy terminowej, lecz innego rodzaju, na przykład umowy na czas wykonania określonej pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego żaden przepis prawa pracy nie zakazuje zawarcia umowy na czas wykonania określonej pracy po dwóch kolejnych umowach na czas określony. Z samego faktu zawarcia takiej trzeciej z kolei umowy terminowej nie może wynikać, że doszło do nadużycia (obejścia) prawa. Z opisanej sytuacji należy wyciągnąć wniosek, że wystąpienie w ciągu umów terminowych innej rodzajowo umowy niż umowa na czas określony może doprowadzić do przerywania sumowania umów na czas określony.

Podsumowując, jeśli dwie poprzednie umowy były umowami na czas określony (ale nie były umowami na okres próby, na co mógłby wskazywać okres na jaki zawarto pierwszą umowę), to umowa trzecia z mocy prawa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.

W takim wypadku po dniu 31 stycznia pracodawca powinien dopuścić Pani tatę do pracy, a jeśli tego nie zrobi – przysługuje Pani ojcu roszczenie o dopuszczenie do pracy. Przyniesienie zwolnienia od jutra nie zmienia wiele w sytuacji, gdyż jeśli pracodawca potraktuje umowę tak, jakby wygasłam to i tak trzeba będzie kierować sprawę do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »