Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzecia umowa w nieprzerwanym stosunku pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-05-02

Mój tata ma 63 lata. W zeszłym roku podpisał dwie umowy na czas określony z pracodawcą. W tym roku dostał kolejną umowę na miesiąc. Stosunek pracy jest nieprzerwany, a praca na pełen etat. Czy trzecia umowa nie powinna być na czas nieokreślony? Czy tatę obejmuje jakiś okres ochronny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 251 ustawy Kodeks pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Przepis ten nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Najbardziej istotną rolę w konstrukcji art. 251 odgrywa przypisany skutek prawny zawarcia pomiędzy tymi samymi stronami trzeciej z kolei umowy o pracę na czas określony. Z mocy prawa, a więc bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez strony, przepis ten zrównuje w skutkach prawnych zawarcie trzeciej umowy na czas określony z nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony. O ile ocena skutków prawnych nie budzi rozbieżności w doktrynie, ponieważ określił je dokładnie ustawodawca, o tyle przypisanie instytucji prawnej, która te skutki wywołuje, nie jest tak jednoznaczne.

Opisany skutek prawny realizuje się po spełnieniu kilku warunków: zachowania tożsamości stron, następstwa więcej niż dwóch umów na czas określony (nawet jeśli dotyczą one różnej rodzajowo pracy), jeśli są one zawierane w terminach krótszych niż jeden miesiąc. Skutku przekształcenia trzeciej umowy w umowę na czas nieokreślony nie wywoła zawarcie trzeciej umowy terminowej, lecz innego rodzaju, na przykład umowy na czas wykonania określonej pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego żaden przepis prawa pracy nie zakazuje zawarcia umowy na czas wykonania określonej pracy po dwóch kolejnych umowach na czas określony. Z samego faktu zawarcia takiej trzeciej z kolei umowy terminowej nie może wynikać, że doszło do nadużycia (obejścia) prawa. Z opisanej sytuacji należy wyciągnąć wniosek, że wystąpienie w ciągu umów terminowych innej rodzajowo umowy niż umowa na czas określony może doprowadzić do przerywania sumowania umów na czas określony.

Podsumowując, jeśli dwie poprzednie umowy były umowami na czas określony (ale nie były umowami na okres próby, na co mógłby wskazywać okres na jaki zawarto pierwszą umowę), to umowa trzecia z mocy prawa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.

W takim wypadku po dniu 31 stycznia pracodawca powinien dopuścić Pani tatę do pracy, a jeśli tego nie zrobi – przysługuje Pani ojcu roszczenie o dopuszczenie do pracy. Przyniesienie zwolnienia od jutra nie zmienia wiele w sytuacji, gdyż jeśli pracodawca potraktuje umowę tak, jakby wygasłam to i tak trzeba będzie kierować sprawę do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Oświadczenie o zwrocie odzieży roboczej po rozwiązaniu umowy

Czy pracodawca, który chce mnie zatrudnić na umowę na okres próby, może wymagać ode mnie podpisania oświadczenia, że w chwili rozwiązania umowy o pracę...

 

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

 

Zawarcie umowy o pracę w sposób dorozumiany

Trzy miesiące temu skończyła mi się umowa o pracę na czas określony. Do tej pory nie podpisałam nowej, gdyż jej jeszcze nie dostałam. Kłopot...

 

Sumowanie okresów zatrudnienia a umowa na czas nieokreślony

Czy sumują się okresy zatrudnienia? Mam taką sytuację, że u obecnego pracodawcy pracowałem w latach 2007 do 2009. Teraz powróciłem do tego byłego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »