Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Mam umowę o pracę na cały etat. Jako pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystam obecnie z obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. Gdybym w przyszłości chciała jeszcze raz skorzystać z urlopu wychowawczego, czy okres pracy w obniżonym wymiarze będzie pomniejszał mój urlop wychowawczy? Pracę w obniżonym wymiarze mam ustaloną na 3 miesiące, gdybym chciała ten okres przedłużyć, czy muszę zachować ciągłość, czy mogą być to okresy? Czy obowiązuje tu ograniczenie do maks. 5 części, jak w przypadku urlopu wychowawczego? Jak długo można korzystać z prawa do obniżonego wymiaru czasu pracy? Czy tylko przez rok, czy np. do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat? Czy po upływie okresu obniżonego wymiaru czasu pracy „z automatu” wracam na pełny etat, czy pracodawca może nie wyrazić zgody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego – praca w obniżonym wymiarze czasu pracy

Na podstawie art. 1867 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wniosek ten jest wiążący dla pracodawcy.

Zgodnie z art. 186 § 1 i 2 K.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop ten jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Jednocześnie, jako alternatywę dla pracowników, którzy nie korzystają z urlopu wychowawczego (który jest urlopem bezpłatnym) przepisy art. 1867 K.p. przewidują możliwość skorzystania z instytucji obniżonego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Czy długość okresu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze wpływa na wymiar urlopu wychowawczego?

Aktualny jest pogląd Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zgodnie z którym prawo do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, na podstawie art. 1867 K.p., jest odrębnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego. Z prawa do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy pracownik może zatem korzystać przez okres, w którym będzie on spełniał ustawowe warunki uprawniające go do urlopu wychowawczego. Natomiast długość okresu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar jego urlopu wychowawczego. W związku z tym, jeżeli nie zakończył się jeszcze rok kalendarzowy, w którym dziecko ukończy 6 rok życia, pracownik będzie mógł skorzystać z przysługującego mu wymiaru urlopu wychowawczego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy

Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym przepis nie zawiera ograniczenia ilości wniosków o obniżenie etatu. Jedyne ograniczenie to 21 dni wyprzedzenia.

Powrót do pełnego wymiaru czasu pracy

Odpowiadając na Pani ostatnie pytanie, czy pracownik po upływie okresu pracy w obniżonym wymiarze czasu „z automatu” wraca do pełnego wymiaru czasu pracy – potwierdzam, pracownik zostaje przywrócony i pracodawca nie może tego jednostronnie zmienić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »