Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Marta Handzlik • Opublikowane: 2022-02-04 • Aktualizacja: 2022-03-08

Jestem nauczycielem bibliotekarzem. Niestety nagminnie otrzymuję w ramach mojej pracy w bibliotece dodatkowe obowiązki tzw. opiekę nad uczniami (kiedy inni nauczyciele przedmiotowi chorują). Czy jest to z prawnego punktu widzenia właściwe? Czy jako nauczyciel bibliotekarz mogę mieć ustalane tzw. okienka w pracy? Brakuje w szkole sal lekcyjnych i nauczyciele korzystają wówczas z biblioteki. Załóżmy, rozpoczynając pracę 5 godzin w danym dniu, od godziny 8 do 13, kończę często o 15, i muszę czekać w pokoju nauczycielskim na to, abym mogła wejść do biblioteki. To strata mojego prywatnego czasu i wydłużenie czasu pracy, za to nie otrzymuję dodatkowego wynagrodzenia. Czy to zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dodatkowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Doraźne zastępstwo bibliotekarza

Dyrektor nie może przydzielać doraźnych zastępstw w czasie, gdy bibliotekarz powinien być w bibliotece. Dodatkowo – doraźne zastępstwa są zawsze płatne.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1189) „godzina doraźnego zastępstwa to przydzielona nauczycielowi do przeprowadzenia godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. W praktyce godziny doraźnych zastępstw przydziela dyrektor szkoły”.

Nie ma znaczenia, czy w czasie doraźnego zastępstwa nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne zgodnie z posiadaną specjalnością, czy zajęcia dydaktyczne, do których nie posiada kwalifikacji, czy po prostu zapewnia jedynie bezpieczeństwo uczniom. Sensem powołania godzin doraźnego zastępstwa jest spełnienie wymogu sprawowania przez szkołę funkcji opiekuńczej w stosunku do powierzonych jej uczniów.

Dodatkowe godziny pracy bibliotekarza

Oficjalne wykładnie przepisów (autorstwa MEN oraz niezależnych prawników) nie pozostawiają żadnych wątpliwości: pogwałceniem prawa jest sytuacja, w której bibliotekarz nie może wykonywać swoich podstawowych obowiązków, gdyż w tym czasie został wysłany przez dyrektora do prowadzenia zajęć w ramach godzin doraźnych zastępstw. Nauczyciel bibliotekarz może – podobnie jak każdy inny nauczyciel – prowadzić doraźne zastępstwa tylko po godzinach pracy, a za dodatkową pracę musi otrzymać wynagrodzenie.

Czas pracy biblioteki

Czas otwarcia biblioteki szkolnej powinien być określony w planie pracy szkoły. Musi on być skorelowany z pensum zatrudnionych w bibliotece nauczycieli. Interpretacja przepisów jest jasna. Na przykład przy jednoosobowej obsadzie tygodniowy czas otwarcia biblioteki musi być równy pensum zatrudnionego w szkole nauczyciela bibliotekarza. Nauczyciel bibliotekarz może być wysłany na zastępstwo tylko wtedy, gdy biblioteka jest planowo nieczynna, i wówczas musi otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za doraźne zastępstwo. Podobna procedura dotyczy także nauczyciela przedmiotu – nie wysyła się go przecież na zastępstwo, gdy ma w planie zajęć „swoją” lekcję. Mogą zdarzyć się sytuacje szczególne, w których dla zapewnienia uczniom opieki niezbędne jest wysłanie bibliotekarza na zastępstwo w czasie, gdy powinien on (zgodnie z planem pracy szkoły) pracować w bibliotece. W takim przypadku bibliotekarz musi czas przeznaczony na zastępstwo odpracować w bibliotece po godzinach pracy i otrzymać za to dodatkowe wynagrodzenie.

Co do okienek w Pani pracy – wszystko zależy od czasu otwarcia biblioteki szkoły. Jeśli przewiduje on okienka (i w tym czasie biblioteka jest zamknięta), to okienka są dopuszczalne. Jeśli jednak tego nie przewidziano, Pani także nie powinna mieć okienek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »