Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

• Autor: Dorota Kriger

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

Kolejny ustęp tego paragrafu (§ 7 ust. 2) wskazuje, kiedy bezrobotny nie może odbywać stażu – wymienione są tu: niedziele i święta, pora nocna, system pracy zmianowej i godziny nadliczbowe.

Oznacza to, że niedozwolone jest odbywanie stażu w wyżej wymienionych sytuacjach, ale starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Pomimo że pracodawca (organizator stażu) ma prawo swoim pracownikom wydawać polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, to w przypadku stażystów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak można zauważyć powyżej, wymienione przepisy nie zezwalają nawet wyjątkowo na odbywanie stażu w godzinach nadliczbowych, a w przypadku stażysty ponadto nie ma możliwości rekompensowania pracy w nadgodzinach w inny sposób niż czasem wolnym. Brak jest bowiem umowy, która stanowiłaby podstawę do wypłaty dodatku za godziny nadliczbowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »