Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stażysta może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-03

Stażysta ma pracować 40 godzin tygodniowo (8 godzin, 5 dni w tygodniu). Czy pracodawca może dołożyć dodatkowe godziny pracy, np. w sobotę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

Kolejny ustęp tego paragrafu (§ 7 ust. 2) wskazuje, kiedy bezrobotny nie może odbywać stażu – wymienione są tu: niedziele i święta, pora nocna, system pracy zmianowej i godziny nadliczbowe.

Oznacza to, że niedozwolone jest odbywanie stażu w wyżej wymienionych sytuacjach, ale starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Pomimo że pracodawca (organizator stażu) ma prawo swoim pracownikom wydawać polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, to w przypadku stażystów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak można zauważyć powyżej, wymienione przepisy nie zezwalają nawet wyjątkowo na odbywanie stażu w godzinach nadliczbowych, a w przypadku stażysty ponadto nie ma możliwości rekompensowania pracy w nadgodzinach w inny sposób niż czasem wolnym. Brak jest bowiem umowy, która stanowiłaby podstawę do wypłaty dodatku za godziny nadliczbowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak obliczyć stawkę za godziny nadliczbowe?

Moja pensja składa się z zasadniczego wynagrodzenia i dodatku produkcyjnego zależnego od ilości przepracowanych dni oraz premii indywidualnej (określanej przez...

 

Czy pracodawca może wymusić na pracowniku rezygnację z nadgodzin?

Czy pracodawca może wymusić na mnie rezygnację z nadgodzin? Pracuję na statku od poniedziałku do piątku – także nocami. „Na własną...

 

Należności od pracodawcy za wiele nadgodzin

Od wielu lat mój zakład pracy nie wypłaca mi należności za nadgodziny. Pracę ponadwymiarową mam udokumentowaną. Część kwoty dostałem w ramach...

 

Godziny nadliczbowe w okresie wypowiedzenia

Czy pracownik będący w okresie wypowiedzenia może odmówić pozostania w godzinach nadliczbowych? W firmie przyjęty jest zwyczaj, że kierownik...

 

Dni wolne dla kierowcy za prace w soboty i niedziele

Pracuję jako kierowca dwa lata i rozważam zwolnienie, bo z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej – brak zleceń. Podstawę zawsze dostaję na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »