Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ile dni wolnych przysługuje mi za 3 tygodnie w delegacji?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-24 • Aktualizacja: 2021-12-13

Jestem kierowcą ciężarówki w transporcie międzynarodowym. Pracuję w systemie 3 tygodnie w pracy, 1 tydzień w domu. Do pracy wyjeżdżam w czwartek lub w sobotę i wracam w piątek lub w sobotę. Pracodawca wymaga ode mnie wyjazdu co drugi miesiąc w czwartek (w takim wypadku w domu jestem niecały tydzień, bo jeśli np. wrócę sobotnim zjazdem, to w domu jestem dopiero w niedzielę wieczorem, a wiec w domu jestem tylko 3,5 dnia). Czy to jest legalne? Ile dni wolnych przysługuje mi za 3 tygodnie w delegacji (mam płacone diety za dzień pobytu za granicą)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Ile dni wolnych przysługuje mi za 3 tygodnie w delegacji?

Czy czas podróży służbowej rozumianej jako przejazd jest czasem pracy?

Czasem pracy w delegacji jest jedynie czas wykonywania obowiązków służbowych. Nie jest nim czas przejazdu. Wynagrodzenie normalne należy się jednak pracownikowi, gdy podróż rozumiana, jako przejazd następowała w godzinach pracy. Ponadto pracodawca obowiązany jest zrekompensować pracownikowi naruszenie obowiązkowego odpoczynku dobowego lub tygodniowego, gdy podróż–przejazd naruszyła ten obowiązek (np. podróż powrotna zakończyła się już po rozpoczęciu okresu dobowego odpoczynku).

W odniesieniu do podróży służbowej generalnie przyjmuje się, że podczas podróży służbowej pracownik w zasadzie nie świadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w rozumieniu art. 128 Kodeksu pracy, chyba że podczas podróży wykonuje zatrudnienie (por. wyrok SN z 4 lipca 1978 r., sygn. akt I PR 45/78, PiZS z 1979 r. Nr 10 poz. 76). Konsekwencją tego jest uznanie, że czas podróży służbowej rozumianej jako przejazd nie jest czasem pracy, gdyż nie spełnia wskazanego wyżej warunku „dyspozycyjności” pracownika. W efekcie utrwalona już linia orzecznictwa przyjmuje, że co do zasady odbywanie podróży służbowej poza"czasem pracy" nie rodzi obowiązku wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli przepis szczególny tego nie przewiduje (zob. np. wyrok SN z 27 października 1981 r., sygn. akt I PR 85/81).

Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości

Jednakże obecnie wykładnia ta doznaje ograniczeń, a to ze względu na obowiązujące okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, określone w art. 132–133 Kodeksu pracy. W kontekście tych uregulowań czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nadal nie są uznawane za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku. Innymi słowy jeśli czas spędzony w drodze z delegacji narusza ustaloną w Kodeksie pracy normę 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę, wówczas pracownikowi należą się dni wolne albo dodatkowe wynagrodzenie (wyrok SN z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 265/04, OSNP z 2006 r. Nr 5-6 poz. 76).

Powyższe oznacza, że co do zasady okres przejazdu w podróży służbowej nie jest traktowany jako czas pracy, przy czym należy pamiętać, że za czas przejazdu następującego w godzinach pracy pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie.

Podsumowując – za czas pobytu w delegacji nie przysługuje Panu dodatkowe wolne, skoro ma Pan płacone diety. Jedynym problemem może być tu niemożność wykorzystania okresów odpoczynku, ale w Pana przypadku do takiego naruszenia nie dochodzi. Jednakże skoro pracodawca nakazuje Panu wcześniejsze wyjazdy bez nakazu wcześniejszego powrotu, to mogą u Pana powstać nadgodziny, za które powinien Pan mieć płacone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »