Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-02

Mam ukończone 55 lat, pracuję w zawodzie nauczyciela 35 lat. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dowiedziałam się o zmianie moich warunków zatrudnienia (na gorsze). Dyrektor umotywował swą decyzje tym, że moje dotychczasowe miejsce pracy ma zająć koleżanka, która „załatwiła” sobie ochronę prawną jako członek ZNP. Pytanie: czy mogę nie zgodzić się na zmianę warunków zatrudnienia, skoro nie moje miejsce pracy zostało zlikwidowane i czy w ogóle można coś zrobić w takiej sytuacją?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1999 r. o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa powyżej,

– z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.”

Nauczyciel korzystający z ochrony związkowej zawsze bezwzględnie chroniony jest przed zmianami w jego stosunku pracy. Jest to ochrona, która bez zgody związku nie może być wyłączona.

Dyrektor szkoły w razie:

  • częściowej likwidacji szkoły,
  • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
  • zmian planu nauczania,

    uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek, przenosi go w stan nieczynny.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN.

Co do zasady, skoro i Pani, i nauczycielka chroniona przez związki zawodowe macie kwalifikacje do nauczania tego samego przedmiotu, to obowiązkiem dyrektora jest zapewnienie pełnego etatu właśnie tej nauczycielce, a dopiero potem Pani. Dlatego to Pani, mimo że Pani stanowisko nie jest likwidowane, została wyznaczona do ograniczenia etatu – właśnie z tego powodu, że zmniejszyła się liczba godzin w szkole, które dyrektor mógłby przyznać nauczycielom.

Proszę zauważyć, że Pani stanowiskiem pracy nie jest stanowisko nauczyciela konkretnego przedmiotu, a stanowisko nauczyciela w danej szkole. Dlatego dyrektor w ramach tego stanowiska może Pani przydzielać przedmioty, do których nauczania ma Pani kwalifikacje, a jeśli takich godzin nie ma – ograniczyć etat.

Przepisy prawa są tak skonstruowane, że dyrektor praktycznie nie ma możliwości innego podziału godzin – musi zapewnić etat nauczycielce korzystającej z ochrony związkowej, nawet kosztem innego nauczyciela. W innym przypadku naraża się na pozew sadowy. Jeśli Pani nie zgadza się z takim podziałem godzin, może Pani oczywiście odwołać się do sadu, ale w mojej opinii szansa na wygranie sprawy jest niewielka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »