Przeciwwskazania do pracy na wysokościach a zwolnienie pracownika

• Autor: Maria Turowska

Moja firma wykonuje ocieplenia budynków, więc cały czas jest praca na rusztowaniu. Skierowałam pracownika na okresowe badanie lekarskie, wpisując pracę na wysokości pow. 3 m. Jest to pracownik w wieku przedemerytalnym, ma problemy zdrowotne i wygląda na to, że nie może przejść tych badań. Dzisiaj zasugerował, że jeśli na skierowaniu zmienię zapis i napiszę –  sporadyczna praca na wysokości, to przejdzie badania. Nie daje mi to spokoju, bo to nie jest praca sporadyczna i nie chce mieć problemów w razie czego. Z drugiej strony u mnie nie ma innej pracy, bo w dociepleniach się specjalizujemy. Nie wiem, co zrobić. Czy przeciwwskazania do pracy na wysokości uzasadniają zwolnienie pracownika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przeciwwskazania do pracy na wysokościach a zwolnienie pracownika

Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania wstępne, okresowe, kontrolne

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania wstępne, okresowe, kontrolne (art. 229 Kodeksu pracy).

Częstotliwość wykonywania badań okresowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Praca na wysokość – częstotliwość i zakres badań lekarskich

W przypadku pracy na wysokości częstotliwość badań wynosi:

  • Do 25. roku życia co 3 lata;
  • od 25 do 50 roku życia co 2-3 lata,
  • powyżej 50 roku życia co 1-2 lata”.

 

Wskazany załącznik reguluje też zakres badań: „Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); oznaczenie poziomu glukozy we krwi”.

Wyczerpujący opis ryzyka i warunków pracy w skierowaniu na badania

Skierowanie na badanie powinno między innymi określać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Pani, jako pracodawca, powinna szczegółowo i rzetelnie wskazać opis warunków pracy. Pominięcie istotnych okoliczności, takich jak np. praca na wysokości (oraz jej częstotliwość), może narażać Panią na poniesienie odpowiedzialności. Gdyby wydarzył się wypadek przy pracy, pracownik mógłby próbować kierować roszczenia przeciwko Pani i domagać się np. odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Dlatego tak istotne jest to, aby prawidłowo ocenić ryzyka i wskazać je w skierowaniu.

 

W mojej ocenie przede wszystkim skierowanie powinna Pani wypełnić zgodnie z prawdą, tj. wskazać faktyczną częstotliwość pracy na wysokościach i rzetelnie wskazać wszystkie ryzyka występujące przy pracy tego pana.

Orzeczenie o zdolności lub niezdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku jest dokumentem zawierającym oświadczenie wiedzy lekarza o stanie zdrowia pracownika determinującym jego zdolność (niezdolność) do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Co do zasady, powołanie się przez pracodawcę na potwierdzone zaświadczeniem lekarskim przeciwwskazania do wykonywania przez pracownika pracy na określonym stanowisku mogą stanowić uzasadnioną, w rozumieniu art. 45 § 1 K.p., przyczynę wypowiedzenia takiemu pracownikowi umowy o pracę (zob. postanowienie SN z 16.5.2018 r., III PK 88/17). Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę (zob. wyrok SN z 16.12.1999 r., I PKN 469/99, OSNAPiUS Nr 10/2001, poz. 346).

Sytuację będzie można jednak ocenić po wystawieniu orzeczenia przez lekarza (jaka będzie przyczyna uznania pracownika za niezdolnego do wykonywania pracy na wysokościach), od tego będzie zależało, jakie dalsze kroki powinna Pani podjąć. W pierwszej kolejności zalecam jednak wypełnienie skierowania ze wskazaniem wszystkich ryzyk na tym stanowisku pracy i jeżeli Pani pracownik pracuje na wysokości przez cały czas, to również powinno znaleźć się w skierowaniu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - Dz.U. 2023 poz. 607
3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2018 r., III PK 88/17
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., I PKN 469/99

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »