Okres doliczony do stażu pracy i nagrody jubileuszowej

• Autor: Marta Handzlik

Jestem żołnierzem zawodowym, służbę rozpocząłem w 1997 r. Czy można zaliczyć lata pracy w gospodarstwie rodziców w charakterze domownika w okresie 1992–1997 (od wieku 16 lat do dnia rozpoczęcia służby)? Dysponuję zeznaniami dwóch świadków, uczyłem się w tym czasie w pobliskiej szkole średniej. Interesuje mnie możliwość zaliczenia lat pracy do stażu oraz do nagrody jubileuszowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wliczanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310) „do stażu pracy wlicza się:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin”.

Za domownika uważa się osobę, która:

 • jest osobą bliską rolnikowi;
 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie;
 • ukończyła 16 lat; 
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym;
 • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Zobacz też: Czas pracy żołnierzy zawodowych

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Zgodnie z § 29 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2014 r. Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych „do okresu służby wojskowej, od którego zależy dodatek stażowy, uwzględnia się okresy:

1) pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) służby pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

3) służby przygotowawczej;

4) odbywania:

a) zasadniczej służby wojskowej,

b) nadterminowej zasadniczej służby wojskowej,

c) przeszkolenia wojskowego,

d) ćwiczeń wojskowych,

e) okresowej służby wojskowej;

5) pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) służby w formacjach, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy”.

Nagrody jubileuszowe żołnierzy zawodowych

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych „do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

 • okresy czynnej służby wojskowej;
 • okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;
 • zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;
 • okres ukończonych studiów wyższych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia”.

Ponadto żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w dniu 1 lipca 2004 r., przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej do okresu służby, o którym mowa w powyższym § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby przed dniem 1 lipca 2004 r.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy

Podsumowując, okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców może być zaliczony do pracowniczego stażu pracy oraz do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej (ponieważ pełnił Pan służbę przed dniem 1.07.2004 r.) o ile spełnione są warunki wynikające z ustawy o zasadach zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, natomiast co do wysługi lat – tylko wtedy, gdy została ona już wcześniej Panu do tej wysługi zaliczona.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »